Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společná platforma pro energetickou účinnost (Energy Efficiency Watch) zveřejnila analýzu národních plánů pro podporu energetické účinnosti, které mělo 27 členských států EU za povinnost odevzdat Komisi v rámci působnosti Směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele do června 2007. Studii vypracoval Wuppertalský institut společně se společností Ecofys. Materiál doplňuje již hotové shrnující hodnocení Komise. Studie má za cíl vypíchnout kvalitně zpracované Národní plány pro energetickou účinnost a má sloužit jako zdroj inspirace pro formulaci návazných plánů, které mají členské státy povinnost předložit do června 2011.

Směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách má za cíl podpořit opatření pro zvyšování energetické účinnosti v členských státech. Směrnice stanovuje nezávazný a indikativní cíl zvýšit v každém členském státě energetickou účinnost o 9 % do roku 2016. Zavazuje také členské státy, aby vypracovávali Národní plány pro podporu energetické účinnosti, které mají obsahovat popis legislativních a finančních opatření, pomocí nichž má být stanoveného cíle dosaženo.

Studie Společné platformy pro energetickou účinnost zkoumá dopodrobna 12 z 27 Národních plánů, je mezi nimi i plán České republiky. Podle zpracovatelů je potřeba vytvořit standardizovaná pravidla pro vytváření národních plánů a reportování o jejich naplňování. Jednotlivé plány jsou velmi odlišné, co do jejich obsahu i míry podrobnosti. Komise totiž nestanovila žádné pravidla pro jejich vytváření. Dá se přitom velmi pochybovat o tom, že členské státy cílů v oblasti energetické účinnosti skutečně dosáhnou. Ty jsou totiž oproti cílům v oblasti obnovitelných zdrojů a snižování emisí nezávazné.

Národní plán České republiky vykazuje podle zpracovatelů řadu nedostatků. Směrnice požaduje, aby národní plány pro podporu energetické účinnosti stanovily specifická opatření pro veřejný sektor, který by měl jít příkladem a demonstrovat, že opatření v oblasti energetické účinnosti jsou ekonomicky návratné ve velmi krátkém časovém horizontu. Tento požadavek splnily všechny členské státy kromě České republiky.

Některé z plánů však obsahují přesvědčivé a účinné opatření. Národní plány a jejich vyhodnocení také poskytuje státům možnost vzájemně se poučit a v roce 2011 a 2014 zpracovat plány kvalitněji a účinněji. Následné plány navíc budou muset obsahovat také vyhodnocení dopadů opatření, které byly stanoveny předchozími plány.

Studie Energy Efficiency Watch: Evaluation of National Energy Efficiency Action Plans

Komise: Synthesis of the complete assessment of all 27 National Energy Efficiency Action Plans

Národní plány pro energetickou účinnost včetně toho českého vypracovaného MPO je možné stáhnout z této webové stránky.

Brožura Společné platforma pro energetickou účinnost: Podpora energetické účinnosti v Evropě (cs, leden 2009)

EurActiv.cz: Europoslanci varují před nezájmem o energetickou účinnost

Tisková zpráva Energy Efficiency Watch: EEW publishes final report on the evaluation on of the National Energy Eficiency Action Plans

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License