Váš příspěvek mi jen znovu potvrzuje nesvéprávnost ÚRMu, který je tím pádem neschopný vydávat odborně hodnověrné podklady.