Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

k přípravě energetického zákona.

Výroba energie je jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění životního prostředí v naší republice. Dočasný pokles výroby v minulých letech vedl ke snížení spotřeby energie a tím přispěl i k podstatnému zlepšení některých faktorů životního prostředí. V současnosti však opět dochází k růstu spotřeby energie, především elektrické a tím i k nárůstu produkce škodlivých látek.

Společnost pro trvale udržitelný život si je vědoma probíhající přípravy energetického zákona a požaduje, aby z důvodu ochrany životního prostředí byly do zákona začleněny následující principy:

  • Je třeba aktivně podporovat a zvýhodňovat šetření energií všemi nástroji, zejména ekonomickými, včetně uvolňování ceny energie a podpory investic do úsporných opatření a technologií.
  • Fosilní paliva jsou neobnovitelná. Pokud je dosud nutné jich užívat k výrobě energie, je to třeba provádět co nejefektivněji, mj. důsledným zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla.
  • Používání hnědého uhlí jak v teplárenství, tak k výrobě elektřiny je nutno systematicky snižovat, jednak pro vysoký obsah CO2 v emisích, jednak pro nutnost odsiřování pomocí ekologicky cenného vápence, jednak pro zachování a ochranu historické krajiny. Hnědé uhlí je rovněž hodnotným zdrojem surovin pro chemický průmysl.
  • Zemní plyn je dočasně nejvhodnější zdroj energie ze všech fosilních paliv. Je to nejekologičtější fosilní zdroj, ale jeho použití je časově omezeno jako u ostatních fosilních paliv jeho konečnou zásobou.
  • Jaderná energetika přináší nepředvídatelná rizika (ukládání odpadů, bezpečnost technologických procesů, aj.). Z těchto důvodů je v současné technologické podobě použitelná jen dočasně a neměla by být dále rozvíjena.
  • Je žádoucí, aby budoucí energetika závisela stále více na obnovitelných zdrojích. Čím dříve se nám podaří zavést tyto zdroje u nás, a také podpořit jejich výrobu, tím lépe. Platí to nejen z hlediska životního prostředí, ale i z hlediska ekonomického. Výroba zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie už dnes představuje velký ekonomický přínos v Dánsku, Německu a v Rakousku. Protože rozvoj těchto technologií dosud zdaleka nedosáhl maxima, je zde příležitost pomoci českým výrobcům, aby se mohli připojit ke světovému trendu. Jedná se o větrné elektrárny, malé vodní elektrárny, systémy na zpracování a pálení biomasy, sluneční kolektory a fotočlánky, tepelná čerpadla, zásobníky tepla a další zařízení.
  • Obnovitelné zdroje energie spolu s efektivním využíváním energie pomocí úsporných technologií umožní dosáhnout trvale udržitelného stavu při minimálním dopadu na materiální úroveň života. Jejich zavádění vede mimo jiné k přímému snižování emisí CO2 podle mezinárodních závazků ČR.
  • Jako příspěvek k zavádění obnovitelných zdrojů podporujeme konkrétní iniciativy, například zavedení tzv. „zeleného haléře“ navrhovaného MŽP. Tento poplatek by, podobně jako ve Velké Británii používaný systém NFFO pomohl provozovatelům obnovitelných zdrojů splácet investice vložené do nově instalovaných zařízení, protože současná regulovaná cena úmor investic neumožňuje.

Žádáme všechny ústavní činitele, zvláště ministry a poslance Parlamentu ČR, i vedoucí pracovníky odpovědné za energetiku, aby zvážili toto stanovisko a vzali ho v úvahu při formulování návrhu energetického zákona a energetické koncepce ČR v zájmu skutečného zlepšení životního prostředí, zdraví obyvatel, a tím i prosperity České republiky.

 

ing. Josef Hrdlička                               ing. Milan Miessler                    ing. Igor Míchal

vedoucí prac. skupiny                          odborný garant                        předseda STUŽ

pro energetiku 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License