k situaci ve slovenské kultuře.

Je to nedělitelnost lidských svobod, která nás vede k tomuto „vměšování“ do záležitostí sousedního státu, s nimž jsme sdíleli více než půl století společný osud.

Vyslovujeme ostrý nesouhlas s postupem slovenského ministerstva kultury při násilném prosazování pochybné transformace v kulturní oblasti. Útoky na představitele slovenské kultury vnímáme stejně jako útoky na sebe.

Odsuzujeme arogantní chování ministerstva kultury Slovenské republiky k tvůrcům slovenské kultury a umění, a to nejen ve vztahu k souboru činohry Slovenského národního divadla, protože jsme přesvědčeni o škodlivosti direktivního řízení obecně a v oblasti kultury zvlášť.

Plně se stavíme za přátele ze slovenských divadel, vědy a umění, kteří se cítí být ohroženi.

Jménem předsednictva STUŽ:

Igor Míchal, předseda

Ivan Dejmal, místopředseda

Pavel Šremer, místopředseda

 

Jménem čestného předsednictva STUŽ:

                                                           Erazim Kohák, filosof, vysokoškolský profesor, v.r.

                                                           Martin Bojar, lékař, v.r.

                                                           Jan Kačer, herec a režisér, v.r.

                                                           Jaroslav Hutka, zpěvák a skladatel, v.r.

                                                           Jana Štroblová, spisovatelka, v.r.

 

V Praze dne 4. října.1996