V minulých letech nás svými granty podpořili:

Nezanedbatelnou položku činí příspěvky a finanční dary členů a příznivců.