Ministr životního prostředí František Benda ostře vytkl autorům pořadu České televize „Nedej se“ , že se dopouštějí osobních útoků i útoků na celou transformaci naší ekonomiky, že prosazují zájmy politické opozice a zkreslují problematiku životního prostředí. Rada České televize se vyjádřila, že uvažuje o tom, že podá řediteli České televize na pořad „Nedej se“ stížnost a žádost o nápravu.

Na stránkách Lidových novin se objevilo několik velmi agresívních článků (z pera P.Svory, L.Jákla), které vytýkají pořadu „Nedej se“, že používá stejné metody, jakými v době normalizace oficiální propaganda napadala své oponenty, a také žádají nápravu.

STUŽ považuje všechny tyto útoky za neslučitelné s demokracií a s právem na svobodu projevu. Jsou to právě autoři Lidových novin a ministr Benda, kdo si počínají, jakoby žili v totalitě, požadují jednomyslný souhlas se vším, co vláda a úřady dělají a používají urážky a napadání nejhrubějšího kojzarovského kalibru („organizátoři různých bojůvek“, „samozvaní vykladači pravdy“, „opojeni  ‘spravedlivým  bojem´ “ apod.). Zpochybňuje se tu základní právo každého člověka na vyjádření vlastního názoru. Pořad „Nedej se“ používá ironii a někdy i zesměšňování, ale kritizovaní úředníci státní správy a další lidé v rozhodujících pozicích skutečně často směšní jsou, projevují křiklavou nekompetentnost a je jasné, že mnozí z nich nejsou vhodnými lidmi na svém místě.To platí v plné míře právě pro ministra Bendu a nesouvisí to s jeho stranickou příslušností, ale pouze s jeho osobními předpoklady pro zastávání tohoto úřadu. Ministr má k dispozici veškerá média a může volně obhajovat své činy a postoje. Kdyby dokázal vystupovat  na veřejnosti přesvědčivým způsobem, žádný pořad typu „Nedej se“ by mu nemusel ani v nejmenším vadit a vyvolávat v něm pocity ohrožení.

Pokud je někde chyba, pak vůbec netkví v charakteru nebo v samotné existenci pořadu „Nedej se“, ale v tom, že v našich médiích  a zejména v televizi bohužel chybí širší spektrum různě zaměřených pořadů o ekologických problémech, ze kterých by si divák mohl vybrat podle svého vkusu. Žádáme proto, aby pořad „Nedej se“ byl nejen zachován v nynější podobě, ale aby k němu přibyl jeden nebo více dalších pořadů, které by informovaly občany o problémech životního prostředí.

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život

Ing. Igor Míchal, CSc. v.r., úřadující předseda STUŽ