Východočeská pobočka STUŽ

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/functions.php on line 202

Východočeská pobočka STUŽ v roce 2001

Přehled činnosti Východočeské pobočky STUŽ v roce 2001 představuje několik více méně drobných akcí, které můžeme pro přehlednost uspořádat do tří kategorií:

a) šetrná doprava

b) ekologická výchova

c) aktuální problémy ŽP

Do první skupiny zahrnujeme fotografickou výstavu o negativním vlivu živelně se rozpínajícího automobilismu, známou také pod původním názvem Alptraum Auto. Po realizaci v závěru roku 2000 v Hradci Králové se přesunula na rychnovskou kulturní scénu. Odtud dále putovala do Broumova, kde se jí s láskou ujali přátelé ze Sdružení za šetrnou dopravu. Ve známém, snad nejkulturnějším pivovaru v Čechách, shlédli pak uvedenou expozici i prezident a předseda Senátu. Výstava je nyní opět volná, tedy k dispozici pro odvážné zájemce o další instalaci.

K podpoře cyklistické dopravy jsme přispěli naším připomínkováním konceptu aktualizace generelu cyklotras na území HK. Konceptu, který zadala vypracovat místní radnice s úmyslem rychlé realizace některých úseků cyklistických komunikací v závěru volebního období.

Bez dlouhého rozmýšlení jsme se také zapojili do propagace největší letošní ekologické velekonference Rio + 10. Cyklistická štafeta nazvaná Bike + 10 není, bohužel, pokud je nám známo, plánována až dojihoafrického Johannesburgu, ale přes východní Čechy ano. S českými organizátory jsme již v kontaktu. Pro nás tato spoluúčast bude nejspíše představovat zajištění vhodného zázemí pro tyto aktivisty v HK, případně v regionu, a to někdy na počátku srpna.

K našim již tradičním akcím patři Den bez aut. Loni sice bez veřejného vystoupení, zato se nám podařilo získat vedení hradecké radnice. V tomto projektu došlo k významnému posunu na české scéně. Jedná se především o sladění termínu s Evropským dnem bez aut a o vznik Národního koordinačního výboru pro DBA, ve kterém svorně zasednou zástupci ministerstev, obcí a NGO. Věříme, že tato široká koalice přinese své ovoce. Našim přáním také je, aby tuto sílící kampaň podpořila podle svých sil a možností STUŽka jako celek.

K ekologické výchově řadíme úspěšné uspořádání přehlídky ekologických filmů ve spolupráci s MŽP, UHK a Magistrátem města HK. Oprávněně můžeme v tomto případě hovořit o modelové situaci: Ministerstvo dodalo filmy, univerzita laskavě zapůjčila prostory a techniku a město poskytlo finanční prostředky. Teď jen zbývalo jedno - všechno toto spojit dohromady. A tak se i stalo. Využili jsme tento skrytý potenciál a potěšili stovky malých diváků. Rádi bychom v této aktivitě pokračovali i letos.

Dalším našim příspěvkem do ekologické výchovy bylo rovněž vystoupení několika našich členů s  přednáškami na půdě hradecké YMCA v rámci jednoho projektu  tohoto koaličního partnera.

O plánu založit skromnou knihovničky s ekologickou literaturou jsme již informovali v minulé zprávě. Nyní uvažujeme o otevření webové stránky pobočky, která by zájemcům nabídla informace o nás, o STUŽce vůbec, a také seznam čtiva pro veřejnost.

*

V loňském roce se pobočka nevyhnula ani rozbouřeným vodám komunální politiky. Stalo se tak naší angažovaností v kauze Ronal, tedy v kauze záměru výstavby závodu na výrobu automobilových disků na okraji HK. S kritickým stanoviskem k umístění stavby se posléze stáváme i účastníky řízení EIA. Zatím ovšem bez dalších výsledků.

Z předcházejících období přetrvává naše spolupráce v rámci Královéhradecké koalice neziskových organizací, stejně jako i pevné křeslo pozorovatele v komisi ŽP hradeckého magistrátu.

Vztahy pobočky s centrem STUŽe prochází vyrovnaným obdobím. Přispěly k tomu jak změny stanov na valném shromáždění před rokem, tak i první výjezdní "pobočkové" zasedání předsednictva. Měli jsme tak jedinečnou možnosti vidět a slyšet, čím se vedení STUŽe zabývá, a jak pracuje. Ukazuje se, že snad jedině přímé, osobní kontakty, mohou překlenout nežádoucí oddalování se, i když se jedná o členy jedné a téže nepočetné organizace.

Z agendy zmiňovaného setkání vzpomenu diskutovanou otázku. propojení bohaté činnosti centra na jedné straně s podstatně chudší nabídkou v regionech na straně druhé. Naplnění této myšlenky však zůstává stále rezervou do budoucna.

Dne 21. února t. r. se konala schůze členů pobočky, kde kromě povinné jízdy dané stanovami, proběhla i část relaxační, spojená se zprostředkovanou expedicí za přírodními a kulturními zajímavostmi Jižního Maroka. Ještě před tím jsme však zvolili ze svých řad pětičlenný výbor. Následující dva roky bude tedy pobočce vládnout tým ve složení ing. Mls, p. Papík, p. Petr, dr. Polášková a ing. Vacek. Tím jsme také uzavřeli kapitolu roku 2001 a vykročili směle k zářným zítřkům.

 

            S poděkováním všem, kteří vč. pobočce byli v minulém roce jakkoliv nápomocni, zvláště pak členům předsednictva  a tajemnici Evě Vavrouškové za podporu a za informační servis

 

Miroslav Petr

předseda pobočky

březen 2002


Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License