Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/functions.php on line 202

Činnost východočeské pobočky se soustředila v roce 1999 především na lokální otázky a akce místního rozsahu a dosahu. Navázali jsme spolupráci s novým vedením hradecké radnice. Nový a velký prostor se otevřel v loňském roce na poli kooperace neziskových organizací Hradecka. Aktivně jsme přispěli k vytvoření a fungování Královéhradecké kolice neziskových organizací. Vůči státní správě a samosprávě se již vymezujeme jako relativně kompaktní blok připravený hájit své zájmy a pořádat společné akce. První z nich, premiérou ve vzájemné spolupráci, byla listopadová kampaň ke Dni bez aut, kterou STUŽka jako hlavní organizátor pořádala v součinnosti s brněnskou pobočkou Dětí Země. Podrobnosti o tom jste si mohli přečíst v minulém čísle Zpravodaje spolu s přáním, aby naše Společnost letošní kampaň Den bez aut masivně podpořila a dle možností se do ní i přímo zapojila.

Naše sdružení plní na Hradecku také roli takové té klasické ekologické organizace. Jedním z důvodů je i to, že o ostatních sesterských a bratrských seskupeních tohoto zaměření není příliš slyšet. I bez velkého snažení tak vyčníváme jako nejfrekventovanější environmentální místní sdružení. Ovšem obrací se na nás i zájemci z jiných okresů regionu.

Východočeská pobočka nedělá STUŽi ostudu ani pokud jde o uplatňování vnitrostranické demokracie. Tak 17. února t. r. se konala schůze členů pobočky, při které bylo zvoleno nové devítičlenné vedení ve složení: ing. Fritscher, ing. Mls, ing. Nedělka, p. Papík /revizor/, p.Petr /předseda/, RNDr. Polášková, RNDr. Rybář, Doc. Severa a ing. Vacek.

Hospodaření pobočky skončilo v roce 1999 se ziskem. Pokud jde o počet členů, tak ten činil ke konci minulého roku 42 duší a dá se tedy říci, že je stabilizován.

Za zmínku z této naší valné hromady rozhodně stojí obětavá účast pana předsedy Pavla Šremera. Pro nás je takovýto kontakt povzbuzující a koneckonců posiluje i tolik důležité osobní vazby. V této oblasti existují veliké rezervy.

Vážení členové, vážení kolegové, předsednictvu jsme podali žádost o udělení členství p. prof. Srbovi v čestném předsednictvu STUŽe. K tomuto návrhu nás vede uznání a obdiv k dlouholetému neúnavnému úsilí pana profesora Vladimíra Srba za naplňování ideálů humanismu a principu udržitelnosti na poli vědecké činnosti i při veřejném působení, které ho zákonitě muselo přivést k duchovnímu souznění, a posléze i spojenectví, s Josefem Vavrouškem. V těchto intencích následovalo pak i založení východočeské pobočky, v jejímž čele stál v roce 1994 a 1995.

Prosím, abyste tuto naši žádost podpořili.

Děkuji touto cestou jménem našich členů vedení Společnosti za zasílání Zpravodaje a za bohatý informační servis.

únor 2000, M. Petr