Brusel/Plzeň - 27. listopadu 2006 - Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (EP) bude v úterý 28. listopadu hlasovat o návrhu rámcové směrnice o odpadech. Česká republika s ním nesouhlasí, neboť může představovat značné riziko usnadnění dovoz odpadů. Největší evropská federace nevládních ekologických organizací (EEB) (1) vyzvala členy europarlamentu, aby i v souladu s pozicí ČR nehlasovali pro podporu spaloven odpadů, ale ve prospěch prevence vzniku a recyklace odpadů (2).

 

Evropská komise předložila ve směrnici návrh na přeřazení spaloven odpadů z kategorie "likvidace" do kategorie "využití" odpadů. "Komise by tím bohužel otevřela možnost těžko kontrolovatelného vývozu odpadů z bohatších částí EU do chudších, neboť členské státy mají jen velmi omezené možnosti bránit se dovozu odpadů za účelem jejich využití, " uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

 

"Překlasifikace spalování odpadů na ´využití´ by podpořilo export odpadů ze zemí s vysokými poplatky jako je Německo do těch s nižšími. Je zcela neakceptovatelné změnit země jako Francie, Polsko nebo Českou republiku ve ´ohniště´ Evropy a ještě způsobovat další emise zbytečným převážení odpadů po Evropě," konstatovala Melissa Shinn, zodpovědná v EEB za problematiku odpadů.

 

"MŽP postupně zamítlo žádosti o dovoz cca 100 000 tun německého a rakouského smetí do spaloven odpadů v Liberci, Praze a Brně a čelí za to dokonce žalobě jedné ze zahraničních firem. Schválení směrnice v navržené podobě by české hranice otevřelo lavině zahraničních odpadů. Proto se proti překlasifikování spaloven odpadů společně postavily nejen evropské nevládní organizace, ale také ministři životního prostředí ČR, Slovenska, Polska a Maďarska (3)", dodal Šuta.

 

Místo alibistického udělení příznivější "nálepky" spalovnám odpadů navrhují nevládni organizace sdružené v EEB, aby poslanci podpořili návrh na zavedení cíle do roku 2020 recyklovat 70 procent všech odpadů v zemích EU. Dále EEB podporuje návrh, aby do roku 2025 bylo ukončeno skládkování i spalování těch materiálů, které lze znovuvyužít, zrecyklovat nebo zkompostovat.

 

Poslední odborné studie ukazují, že recyklace odpadů nejen šetří zdroje jako jsou kovy, lesy nebo ropa, ale značně také omezuje emise způsobujících globální změnu klimatu. Recyklace je totiž energeticky mnohem efektivnější než výroba z primárních materiálů. Jedna z nejnovějších studií došla k závěru, že např. Velká Británie může ročně lepší recyklací odpadů omezit skleníkové emise o 10 až 15 milionů tun emisí ekvivalentu CO2 ročně (4). Europoslanci tedy mají šanci podporou lepší recyklační politiky pomoci evropské ekonomice zvýšit její efektivnost využívání zdrojů a snížit negativní dopad na životní prostředí, zejména na klima.

Poznámky pro editory:


(1) European Environmental Bureau (EEB) je největší evropská federace nevládních ekologických organizací, která sdružuje více než 140 členů z 31 zemí a která zastřešuje 13 specializovaných odborných pracovních skupin. Českými členy EEB jsou Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), Zelený kruh, Ekologický právní servis (EPS) a Ústav pro ekopolitiku (ÚEP). Více informací na http://www.eeb.org

(2) Více informací v TZ "Česká republika vyjádřila obavy z návrhu nové odpadové legislativy EU" z 6. února 2006, která je k dispozici ZDE: http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006020601

3) Společné stanovisko ministrů životního prostředí České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, které vyjadřuje výhrady k záměru na překlasifikování spaloven odpadů, bylo přijato během jednání Visegrádské skupiny v Košicích 5. května 2006. Faximile anglického znění stanoviska je k dispozici ZDE: http://www.eeb.org/activities/waste/incineration/Visegrad-4-declaration-4-and-5-May2006.pdf

 

4) Environmental benefits of recycling: An international review of life cycle comparisons for key materials in the UK recycling Sector, Waste & Resources Action Programme, 2006