Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Představitelé čtyř obcí na Benešovsku a v dolním Posázaví se rozhodli bránit svá území, zdraví svých občanů, jejich majetek a nedotčenou přírodu. Prostřednictvím stavebních uzávěr obce Tisem, Ješetice, Václavice a Libeř podstatně omezily vedení dopravních staveb na svém území. Postavily se tak proti bezohledným stavbám, které přes jejich území chce vést Ředitelství silnic a dálnic.

Příkladem je plánovaný kilometr dlouhý most na pilířích 50 m od rodinných domků v Libři. Splnit podmínky dané ve stavebních uzávěrách nebude pro stavbaře jednoduché. Dálnice D3, jejíž cena je již dnes odhadována na 80 miliard Kč s termínem dokončení někdy po roce 2020, se tak prodraží o další miliardy a prodlouží se její výstavba o několik dalších let.

Přijaté stavební uzávěry totiž stanoví, že dopravní stavby budou vedeny v tunelech pod povrchem země, v povrchových tunelech nebo v uzavřených tubusech. Stavby nesmí narušit krajinný ráz. Stavbaři musí tyto podmínky respektovat.

Právník Michal Bernard z Ekologického právního servisu (EPS), který uvedené obce v této věci zastupuje, přiznává, že inspirací pro ně byl úspěšný nález Ústavního soudu v kauze obce Pozlovice z léta letošního roku. "Tento rozsudek Ústavního soudu potvrdil právo obcí hájit své zájmy, práva svých občanů a právo obce rozhodovat o využití svého území. To je zcela v souladu s ústavním právem obcí na samosprávu a s jejich povinností pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.", dodává Bernard.

Starosta obce Tisem Milan Hruška dává přednost ochraně zdraví svých občanů a ochraně přírodních a krajinných hodnot svého území před tisícovkami projíždějících kamionů, hlukem, znečištěným ovzduším a zničenou krajinou. "Naše představa o rozvoji obce je zcela jiná, než nám vnucuje stát a Středočeský kraj. Zachovalá krajina, klid a čistý vzduch je pro nás hodnotou, kterou chceme chránit. Zároveň pro nás může znamenat ekonomický přínos z turistiky a přírodně orientované rekreace." říká starosta.

Další obce v regionu se chystají přijmout podobné stavební uzávěry. "Je nejvyšší čas znovu vrátit do hry variantu Promika - rychlostní silnici, která kopíruje stávající silnici I/3 s obchvaty sídel. Její dostavba by daňové poplatníky přišla výrazně levněji, a hlavně by se po ní motoristé mohli svézt daleko dříve než je tomu u kontroverzní varianty stabilizované, proti které se urputně brání obce Neveklovska a dolního Posázaví i nevládní organizace." říká Eva Tylová, místopředsedkyně STUŽ. "Dopravu z Voticka směrem na Prahu by vyřešila nadstandardní silnice 1.třídy, která by navíc do malebné krajiny Posázaví nepřivedla tisíce kamionů", dodává Tylová.

Namísto urychleného vybudování potřebných obchvatů obcí jako Olbramovice či Planá nad Lužnicí, kde se nedá ani přejít přes silnici a lidé trpí hlukem a smogem, stát a oba kraje drží jejich obyvatele jako rukojmí a tvrdošíjně prosazují předraženou dálnici. Potřebnost D3 v turisticky atraktivní oblasti Posázaví a Neveklovska je značně diskutabilní.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License