Vytvoření druhého bilaterálního česko-německého národního parku „Česko-Saské Švýcarsko“ bylo oběma stranami dohodnuto v roce 1991. Na Saské straně byl vyhlášen národní park „Sächsische Schweiz“ posledním zákonem bývalé NDR již v roce 1990, a to na rozloze 9 300 ha.

Na naší straně byl na základě souhlasných výsledků řady expertiz připraven k vyhlášení národní park s výměrou 9 863 ha. Příprava se však vlekla, ačkoliv vyhlášení NP bylo přislíbeno ministrem Bendou v televizi „do konce roku 1993“. Místo toho předložilo MŽP v listopadu 1994 variantu vymezení národního parku „Sever“, která by znamenala redukci plochy na necelých 5 500 ha. Tato varianta byla sice předložena MŽP, ale navržena pracovníky Lesů České republiky. I když byla schválena vládou, nebyla konzultována s odbornou veřejností a neznáme odborníka v otázkách ochrany přírody, který by byl schopen se s ní ztotožnit.

Vyhlášení národního parku „České Švýcarsko“ ve variantě „Sever“ by ponechalo bez právních záruk nejvyšší ochrany nesporné a obecně uznávané hodnoty evropského významu: Jetřichovické stěny, kaňon říčky Kamenice a národní přírodní rezervaci Růžák, které vytvářejí se severní částí jediný organický celek. Projednávaná redukovaná varianta národního parku tedy nesplňuje po věcné stránce ani požadavky reprezentativního zastoupení evropsky významných přírodních hodnot, ani požadavky důstojného partnerství v bilaterálním parku s německou stranou.

Ekonomickou argumentaci o údajných úsporách, dosažených redukcí původního vymezení národního parku, vyvrací skutečnost, že v případě přijetí varianty „Sever“ bude lesní hospodářství na území parku ztrátové částkou větší, než 500 000 Kč ročně, zatímco při vymezení podle původního návrhu bude lesní hospodářství v národním parku ziskové (a to i při nadpolovičním podílu lesů ochranných na extrémně nepříznivých stanovištích a při žádoucím rozsahu přeměn ekologicky nevhodných smrkových monokultur na území, jež má být z národního parku odtrženo). Původní vymezení národního parku umožní zisky z vytěžených dřevních zásob ponechat státu, použít na financování národního parku a tím výrazně snížit nároky na dotace ze státního rozpočtu.

Z těchto důvodů doporučujeme, aby při projednávání návrhu zákona o národním parku „České Švýcarsko“ ve poslanecké sněmovně byla předložená varianta „Sever“ odmítnuta a schváleno původní vymezení národního parku na rozloze 9 863 ha.

 

 

3.12.95                      Pavel Šremer v.r.                             Igor Míchal v.r.

místopředseda STUŽ                      úřadující předseda STUŽ