Tisková zpráva Nadace Partnerství

Praha (5. června 2008) – Letošní Cenu Josefa Vavrouška dnes dostane ochránce přírody Miroslav Janík a Kateřina Dejmalová, která ji přijde převzít za svého zesnulého manžela Ivana Dejmala oceněného in memoriam. Cenu uděluje Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 jednotlivcům za aktivity ve prospěch životního prostředí, které se mohou stát příkladem pro ostatní. Generálním partnerem Ceny Josefa Vavrouška je společnost Českomoravský cement.

"Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních protagonistů konceptu udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy. Jako vůbec první například uspořádal setkání evropských ministrů svého rezortu. Jeho odkaz tak dodnes zůstává inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí," vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Cenu, která nese Vavrouškovo jméno, obdrží v letošním roce dva kandidáti – předseda ZO ČSOP Kosenka Miroslav Janík a bývalý ministr životního prostředí ČR Ivan Dejmal in memoriam.

Miroslav Janík je iniciátorem vzniku ZO ČSOP Kosenka, která je všeobecně uznávanou organizací na Valašsku. Navržen byl ochranu přírody v Bílých Karpatech a stmelování různých zájmových skupin pro ochranu přírodních a kulturních hodnot Valašska. Porota mu udělila cenu především za jeho celoživotní přístup k ochraně přírody – za otevřenost a ochotu naslouchat názorům jiných a nalézat nejpřijatelnější řešení problémů spojených s ochranou přírody, krajiny a šetrného místního rozvoje.

In memoriam byl oceněn také Ivan Dejmal, a to za svůj celoživotní přínos k ochraně životního prostředí. Ivan Dejmal byl aktivním příslušníkem protikomunistické opozice od svých studentských let až do pádu režimu. Na konci roku 1976 byl u vzniku Charty 77 a posléze se stal také vedoucím její ekologické komise. Byl jedním z prvních ministrů životního prostředí české vlády. Ekologické problematice, především ochraně přírody a krajiny, se však věnoval již před listopadem 1989 a velmi intenzivně se v ochraně životního prostředí angažoval i po skončení své vládní mise. Spolu s Josefem Vavrouškem založil Společnost pro trvale udržitelný život.

kontakt: Zbyšek Podhrázský, Nadace Partnerství
tel.:  515 903 129 , mob:  737 712 893 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.