Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Počátkem října 1995 probíhala blokáda staveniště JE Temelín ze strany ekologických aktivistů a dalších občanů. Přinejmenším ve třech případech byli do služebny policie ČR předvedeni občané Slovenské republiky, byla jim uložena bloková pokuta, poté byl cizineckou policií v Českých Budějovicích vysloven na základě zákona č. 123/1992 Sb. o pobytu cizinců na území republiky zákaz pobytu na jeden rok, přičemž postižení museli území státu urychleně opustit.

Jde o nebezpečný precedent, protože nejprve policie nabídne předvedenému cizinci řešení věci víceméně symbolickou pokutou (např. 200,- Kč), a když on na to přistoupí, pak další složka policejního sboru vyloží tento postup tak, že se dotyčný ke spáchanému přestupku plně doznal a vzápětí uloží nepoměrně tíživější zákaz pobytu na území republiky, kde dolní hranice sazby je jeden rok, horní hranice pak není stanovena.

Tak dochází zcela zjevně k obcházení právní zásady úměrnosti postihu a individualizace trestu. Zákon dává možnost zákazu pobytu v případě usvědčení ze spáchání trestného činu, porušení předpisů o omamných látkách, ale i např. za jakýkoli, i zanedbatelný přestupek či prohřešek proti právnímu předpisu, který ani není přestupkem. Tak lze zakázat pobyt nejméně na rok jakémukoli cizinci za jakékoli porušení právní povinnosti, což otvírá možnost nepřiměřeně širokého správního uvážení policejního orgánu tím i možnost šikanózního výkonu takových práv a využívání tohoto opatření k zástupnému postihu.

Proto tímto podáváme podnět, aby

1. v rámci odvolacího řízení byl zrušen zákaz pobytu v ČR, uložený našim slovenským přátelům, jmenovitě paní Ing.Ľubici Trubiniové, bytem Rozvodná 3190/19 Bratislava - Nové Mesto Slovenská republika a dále panu Igoru Polakovičovi, bytem Studenohorská 7, Bratislava Slovenská republika,

2. byl zahájen legislativní proces k novelizaci zákona č. 123/1992 Sb. o pobytu cizinců na území republiky,

3. příslušné policejní orgány publikovaly svůj výklad příslušných ustanovení a návrh změny zmíněného předpisu.

V Praze dne 7.11. 1995

 

dr. Petr Kužvart                                                                                ing. Igor Míchal

právník                                                                                   výkonný předseda STUŽ

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License