Jak jsme slíbili ve Zpravodaji přinášíme před valným shromážením návrh rozpočtu STUŽ na rok 2007

Rozpočet Společnosti pro trvale udržitelný život na rok 2007

Příjmy

 

Příjmová položka

Granty již schválené

  • Operační program Rozvoj lidských zdrojů JPD3 - (žadatel ENVISAN, partner STUŽ), projekt na 2 roky, zbývající část pro rok 2007, zkonečné částky 662850,- Kč
  • Nadace Partnerství - Reforma chemické politiky, zbývající část pro rok 2007 zcelkové částky 140000,- Kč

 

 

 

583 850,-

 

25 000,-

Žádosti o granty

  • MŽP - Popularizace výsledků vědy a výzkumu (grant jsme neobdrželi)
  • CEE TRUST - Občanská poradna - pomoc občanům proti hluku zdopravy (partner Ekol. právního servisu)
  • Norské fondy - Podpora trvalé udržitelnosti ( velký projekt na 3 roky)

 

(200 000,-)

 

 

26 000,-

 

3 000 000,-

Příspěvky a dary členů

40 000,-

Příjmy celkem

3 674 850,-

Výdaje

 

Nákladová položka

Náklady spojené s provozem kanceláře v Krátké

121 500,-

el. energie, voda, plyn

12 000,-

drobný materiál, kancelářské potřeby

5 000,-

nákup publikací

4 500,-

nájemné

70 000,-

opravy, údržba

10 000,-

služby spojené s provozem kanceláře

20 000,-

Ostatní služby, z toho:

180 000,-

nájem Novotného lávka

50 000,-

tisk - Zpravodaj, publikace atd

50 000,-

telekomunikace + internet

30 000,-

poštovné - rozesílka Zpravodaje atd

20 000,-

účetní služby

30 000,-

Náklady spojené s řešením projektů

3 373 350,-

Projekt JPD3

  • osobní náklady vč. soc. a zdrav. pojištění
  • ostatní náklady svýjimkou nákladů na provoz kanceláře (konference, semináře, expertní posudky atd)

 

78 000,-

 

450 000,-

Norské fondy

náklady s řešením projektu s výjimkou nákladů na kancelář a části nájmů na Novotného lávku (plné a částečné prac. úvazky, nájmy sálů na semináře, zajištění práce na projektu v regionech atd)

 

 

 

 

2 825 3500,-

Občanská poradna

náklady spojené s řešením projektu s výjimkou nákladů na kancelář v Krátké

 

 

20 000,-

Náklady celkem

3 674 850,-