Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Britská těžařská firma Rio Tinto Zinc (RTZ), která vyhrála mezinárodní výběrové řízení, vyhlášené Ministerstvem hospodářství na průzkum ložisek zlata v České republice se netají svým zájmem ucházet se u našich úřadů o povolení k těžbě zlata na lokalitě Mokrsko ve středním Povltaví. V současné době zatím firma RTZ financuje průzkumné práce, které ověřují stávající data o ložisku. Argumentace pracovníků firmy RTZ, že se jedná jen o průzkumné práce a že se teprve uvidí, zda se bude v Mokrsku těžit, je zavádějící.

O co by v případě těžby vlastně šlo: jámový lom o rozměrech 400 x 600 metrů a hloubce 200 metrů v prostoru vrchu Veselý (v těsné blízkosti obce Mokrsko a Slapské nádrže), těžba zhruba 50 miliónů tun horniny (z toho asi 30 miliónů tun by bylo rozemleto na jemnost pudru), pro zahraniční těžaře získání zhruba 40 tun zlata, pro náš státní rozpočet nevýznamné částky z poplatků z těžby a pro zdejší kraj trvalou jizvu v podobě lomu, odvalů hlušiny a odkališť rozemleté rudy.

Společnost pro trvale udržitelný život se záměrem těžby zásadně nesouhlasí. V této lokalitě nelze stanovit žádné „ekologické limity těžby“, při jejichž splnění by šlo těžbu povolit. Charakter území je totiž takový, že jakákoliv těžba soudobými technologiemi by znamenala:

  • Nepřijatelný zásah do vodohospodářsky a rekreačně využívané krajiny.
  • Neúměrně vysoké riziko znečištění vod Slapské nádrže arsenem (na zhruba 40 tun zlata, které se dá v lokalitě Mokrsko - západ vytěžit, připadá v hornině zhruba 9000 tun arsenu, který bude uvolněn do prostředí). Vltava je přitom vodárensky využívaný tok, který užívá 1/3 obyvatel Pražské aglomerace.
  • Likvidace obcí v okolí lomu a odkališť rmutu. Nebude se tedy jednat jen o obec Mokrsko, ale i o další obce, kde si dopady těžby a mletí rudy na životní prostředí vynutí jejich vysídlení.
  • Likvidací obcí i dalšími dopady na životní prostředí (zábory zemědělské a lesní půdy, výstavbou odkališť se 70 metrů vysokou hrází) dojde ke snížení trvale udržitelného ekonomického potenciálu území. V současnosti jde především o rekreační využití území, lesní hospodářství, zemědělství, zdroje vod. S těmito aktivitami jsou spojené místní pracovní příležitosti, které se přemístit nedají.

Vyzýváme proto Ministerstvo životního prostředí České republiky, aby se jednoznačně přihlásilo ke svému odmítavému stanovisku k předpokládané těžbě z roku 1990.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License