Podle tiskové zprávy Sdružení pro Opatovice a Pohřebačku (SPOAP) proběhlo 24. června 2006 se v Opatovicích nad Labem místní referendum k problematice spalovny komunálního odpadu, kterého se zúčastnilo 55 % oprávněných voličů obce (966 z celkového počtu 1757).

V platném referendu 82 % obyvatel vyjádřilo svůj nesouhlas se vstupem obce Opatovice nad Labem do akciové společnosti EVO. Nesouhlas s umístěním stavby spalovny nebo zařízení na energetické využití odpadů na katastru obce Opatovice nad Labem vyjádřilo dokonce 90 % zúčastněných.

Výsledky místního referenda jsou platné a vedou ke zrušení usnesení obecního zastupitelstva z 13. října 2005 o vstupu obce do akciové společnosti na energetické využití odpadů EVO, a.s.

Oficiální zápis o výsledcích referenda je k dispozici na internetových stránkách Opatovic nad Labem http://vismo.obce.cz/opatovice%2Dnad%2Dlabem/