Nedlouho po tom, co povodí Ploučnice navštívil mezinárodní mezioborový tým odborníků, který řeku charakterizoval jako jeden z mála toků se zachovaným přírodním rázem, což „vytváří předpoklady, aby se řeka Ploučnice i její povodí staly vzorovou ukázkou přírodního charakteru řeky a citlivého užívání krajiny“, a doporučil velmi citlivý přístup při případných úpravách, dochází v rozporu s doporučeními k poněkud překotnému zpracování projektu na zásah do tohoto významného krajinného prvku.

Aniž byl proveden důkladný botanický a zoologický průzkum, aniž měla veřejnost možnost se předem něco dozvědět, jsou stovky stromů v říčním kilometru 32,500 ‑ 35,532 (zhruba od železničního mostu v Č.Lípě až po zaústění Robečského potoka) označeny za překážku v toku určenou k pokácení a s nimi ohrožena množství chráněných druhů, které sotva přežijí zničení svých biotopů. Co víc, projekt je upravován takříkajíc na pochodu, skoro jako by hrozilo nějaké nebezpečí z prodlení, jako by jej povodí Ohře chtělo realizovat stůj co stůj, co nejrychleji.

Nevíme přesně, co je za tímto spěchem a tlakem, ale tím více rostou naše obavy o osud řeky. Proč není možno dopřát odborníkům více času na připomínkování projektu, proč nemůže být proveden doporučený celoroční průzkum výskytu vzácných rostlinných a živočišných druhů? Proč se veškeré náležitosti nezbytné k povolení zásahu vyžadují jaksi jen pro forma, jen proto že být musí?

Regionální pobočka STUŽ vyjádřila své obavy oficiálním stanoviskem, které v těchto dnech předala odboru životního prostředí v České Lípě. Zůstává ovšem otázkou, zda oficiální orgány toto stanovisko vezmou stejně vážně, jak jsme ho myslili. Vyzýváme veřejnost, na Českolipsku zejména, aby podpořila občanská sdružení v jejich boji za zachování jednoho ze zdejších přírodních klenotů, který stojí za to, aby byl zachován v neporušeném stavu.

Kontakt: PhDr. Miroslav Hudec, regionální pobočka STUŽ Česká Lípa, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.