Skupina deseti významných evropských nevládních organizací zhodnotila výsledky práce Evropské komise v polovině jejího funkčního období. Neformální skupina známá jako Green 10 (Zelená desítka) hodnotila šestnáct oblastí evropské politiky Komise škálou od jednoho do 10 bodů. Celkový průměr hodnocení činí 4,3 bodu (z deseti možných). Nejlepší známku na pololetní vysvědčení získala Barossova komise za politiky v oblasti ochrany klimatu (7 bodů). Nejhůře byla hodnocena politika v oblasti GMO, lesů a ochrany moří (pouhé 2 body).

Relativně dobře ještě dopadlo hodnocení v oblastí energetiky a zemědělství (6 bodu). Velice špatně byly naopak hodnoceny politika v oblasti odpadů a přírodních zdrojů, ale také obchodní a chemická politika, i celková politika udržitelného rozvoje (po 3 bodech).

Zelená 10 je volné sdružení ekologických nevládních organizací, která zahrnuje Birdlife International, CEE Bankwatch Network, Climate Action Network Europe, European Environment Bureau, Transport and Environment, Health and Environment Alliance, Friends of the Earth Europe, Greenpeace, International Friends of Nature, WWF European Policy Office.

Společná tisková zpráva Green 10: Green groups deliver critical mid-term review of Barroso Commission

Celý text hodnotící zprávy nazvané „Could Try Harder“- A mid-term report on the European Commission's environmental record

K některým projednávaným politikám najdete také bližší informace v češtině na stánkách STUŽ:

Hlas europoslanců pro lepší prevenci a recyklaci odpadů, proti zvýhodnění spaloven

Chemická politika EU – REACH

Europoslanci: Vzduch může být špinavější déle

Vážná pochybení v návrhu politiky EU pro užívání pesticidů - nechrání přírodu ani zdraví lidí