Podle EEB ignoruje Evropská komise závěry letošního setkání vrcholných evropských politiků, kteří se sešli na jarním summitu před pouhými dvěma týdny v otázce dalšího zaměření a priorit tzv. Lisabonské strategie. K tomuto závěru dospěla EEB po prostudování tzv. "integrovaných směrnic" Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005-2008), 12.4.2005 (Com(2005)141final , které Evropská komise publikovala 14. dubna. Tyto směrnice byly připraveny, aby pomohly členským státům připravit během roku 2005 tzv. Národní reformní programy

Podle EEB jarní summit jasně nesouhlasil s názorem předsedy Komise Barrosa, že v krátkodobém výhledu mají být sociální a environmentální zájmy podřízeny ekonomickému růstu a zaměstnanosti. Místo toho Evropští politici prezentovali environmentální politiku jako "důležitý příspěvek k růstu a zaměstnanosti a také ke kvalitě života". Jasně vyjádřili, že čistě životní prostředí a udržitelná spotřeba a výroba jsou jedna z nezbytných podmínek dobrého investičního prostředí.

Generální sekretář EEB, John Hontelez říká: "Těmito integrovanými směrnicemi ukazuje Komise překvapující nedostatek úcty k závěrům Evropské rady. Životní prostředí bylo v těchto směrnicích zcela marginalizováno, i ve srovnání s dřívějším obdobným materiálem, vypracovanými Komisí před dvěma roky. Je také patrné, že Komise ignoruje rozhodnutí Rady, která stanovuje, že národní programy k reformě Lisabonské strategie mají být vypracovány se zapojením "všech zúčastněných stran", a místo toho prosazuje "sociální partnery" (zaměstnavatele a odbory).

Více informací na stránkách EEB: www.eeb.org