Slavnostní okamžiky z předání Ceny Josefa Vavrouška si připomeňme také několika fotografiemi. Foto Jiří Dlouhý