Stanovisko zpracovala pracovní skupina STUŽ ve složení Cipra, Fanta, Kaňák, Krečmer, Macků, Míchal, Prudič, Smejkal, Šindelář, Štipl a Vokoun. Na 23 stránkách textu stanoviska je podrobně rozebrán návrh lesního zákona a předloženy návrhy na jeho změny. Připomínky se opírají o vrcholové kritérium trvale udržitelného rozvoje, který "současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů" (§6 zák. 17/91 o životním prostředí).

Stanovisko bylo vydáno 14. 6. 93 a je celé k dispozici v sekretariátu STUŽ