Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dne 10. 3. 1993 vyhlásilo ministerstvo životního prostředí svoji politiku pro Novomlýnské nádrže. Praví se v ní, že základem řešení ekologických problémů nádrží je trvalé snížení hladiny střední a dolní nádrže. Přijímáme s uspokojením toto rozhodnutí, neboť jsou nám známy i tři další varianty, které ministerstvo v období prosinec 1992 až březen 1993 zvažovalo.

Minimální obnažení dna druhé a prakticky nulové třetí nádrže však znamená pouze uspokojení těch nejnutnějších ekologických požadavků na propojení stavbou přerušených biokoridorů v nivě Svratky a nivě Dyje pod Novými Mlýny. Je zřejmé, že bez tohoto zásahu do vodního díla by pokračovala degradace krajiny až k možnému zhroucení stability a neúnosným ztrátám na biodiverzitě. Zmenšení zásobního prostoru nádrží umožní i přirozenější režim vodního toku pod Novými Mlýny s kladnými účinky na lužní lesy dolní Dyje. Tímto výčet končí, zatímco na proponovanou masovou rekreaci nemá navržené snížení hladiny třetí nádrže prakticky vliv a zásoba vody nadále bohatě převyšuje i nejoptimističtější požadavky na závlahy.

Postup navržený ministerstvem není možno tedy chápat jako konečné řešení, ale jako převzetí prvního kroku, tedy snížení hladin o 85 cm, ze studie "Zhodnocení vybraných variant řešení střetu zájmů v oblasti vodního díla Nové Mlýny". A přesně v jejím duchu po vyhodnocení tohoto kroku zvolil další cestu.

Je třeba si však uvědomit, že vyhlášením politiky celá věc pro MŽP nekončí, nýbrž se otevírá nová etapa celého problému. Okamžitě vyvstávají otázky: Jaké má toto "vyhlášení politiky" právní a správní účinky? Je pro někoho závazné? Kdo de jure rozhodne o trvalém snížení hladin? Vypracuje-li správce díla Povodí Moravy na pokyn ministerstva nový manipulační řád, jak se zajistí naplnění politiky MŽP, tedy jejího přijetí? Jak se vykoná další bod z politiky, tedy vyčlenění druhé nádrže pro účely ochrany přírody? Tyto všechny a jistě mnohé další otázky vyvolává zmíněný text politiky MŽP, ale odpovědi na ně nedává.

Máme-li proto chápat počin ministerstva jako snahu po více než dvouletém tápání a průtazích konečně řešit problematiku komplexně a na podkladě všech dostupných znalostí, musíme očekávat další jeho následné kroky, odpovídající na výše položené otázky.

Členové Společnosti pro trvale udržitelný život jsou připraveni podílet se na tomto řešení.

 

Josef Vavroušek

předseda

 

V Praze dne 4.5.1993

 

Poznámka:toto stanovisko připravila Brněnská regionální sekce Společnosti pro trvale udržitelný život

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License