Přinášíme Vám podrobný zápis z volby funkcionářů STUŽ

ZÁPIS Z VOLEB PŘEDSEDY, ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA A ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE

 

1) Výsledky voleb do předsednictva

 

Počet

hlasů

Pořadí

Jméno

44

1

Jiří Dlouhý

38

2

Karel Jech

38

2

Jiří Kulich

38

2

Ivan Rynda

34

3

Ondřej Velek

33

4

Ivan Dejmal

33

4

Miroslav Martiš

29

5

Martin Bursík

24

6

Miroslav Punčochář

23

7

Jiří Roth

21

8

Jiří Fencl

21

8

Jiří Nečas

20

9

Miroslav Andrt

14

10

Tomáš Hák

14

10

Zdeněk Joukl

9

11

Jaroslav Mentberger

 

Počet členů předsednictva je na základě usnesení valného shromáždění 10,

6 ostatních zvolených kandidátů jsou náhradníci, kteří postupují do předsednictva v případě odchodu některého člena v pořadí daném počtem obdržených hlasů.

Za správnost:

předseda volební komise:

Eva Vavroušková       

členové:

František Korbel

Jana Zelenková

V Praze dne 6. března 2001

2) Výsledky volby předsedy

 

Počet hlasů

Pořadí

Jméno

45

1

Pavel Šremer

 

 

 

 

 

 

 3) Volba revizní komise

Počet hlasů

Pořadí

Jméno

45

1

Jaroslav Mejzr

44

2

Hana Horynová

 

 

 

 

Hlasovalo celkem:                    46

Počet neplatných lístků:              0

Celkem platných hlasů: 46