Předseda ODS Mirek Topolánek nedávno otevřeně podpořil dovoz zahraničního odpadu do našich spaloven, když řekl: "Dovoz odpadu jako primárního paliva nebo na spoluspalování, budeme i nadále podporovat." Považujeme za nutné jednoznačně prohlásit, že ČSSD nedovolí, aby se z naší země stalo evropské smetiště.

Stavíme se proto jednoznačně proti novele rámcové směrnice EU o odpadech, která zatím obsahuje ustanovení, které spalování odpadů staví na úroveň jejich recyklace. To by jinými slovy znamenalo, že by se otevřela cesta vývozu odpadů do méně rozvinutých zemí EU za účelem jeho spalování.

My však prosazujeme princip, že odpady se musí likvidovat tam, kde vznikly. Pokud se nám nepodaří v EU tento princip prosadit, jsme připraveni výrazně změnit ekonomické podmínky.

Novelou odpadového zákona bude možné zavést poplatek za spálení a jiné využití odpadu, který bude stanoven podle druhu odpadu, způsobu využití a především vzdálenosti místa původu odpadu od místa jeho zneškodnění. Tím se stane nevýhodné vozit odpad ke zneškodnění na větší vzdálenosti, tedy i přes hranice.

V současné době je situace taková, že legální dovoz odpadů do ČR ke zneškodnění je možný pouze na základě povolení. Zatím byly žádosti o takový dovoz odpadů zamítány.

Co by však povolení dovozů odpadů, za něž se staví předseda ODS, znamenalo, si můžeme představit už jen z toho, že doposud byly podány (a zamítnuty) žádosti na dovoz asi 99 tisíc tun odpadů!

Veškerý objem nelegálních dovozů odpadů do Libčevsi, Sosnové, Arnoltic, na skládky Jirkov, Tušimice, Úholičky atd., které se nedávno řešily, byl přitom asi třikrát menší.

JIŘÍ PAROUBEK, PETR PETRŽÍLEK

(Autoři jsou politici ČSSD: Jiří Paroubek předseda strany a vlády, Petr Petržílek navrhovaný ministr životního prostředí)

Deníky Bohemia, 26.5.2006