Stanovisko STUŽ k reklamní kampani "Škola a počítač - základ života" společnosti Procter & Gamble

Společnost pro trvale udržitelný život se dne 2. března zabývala reklamní kampaní ve formě soutěže pro žáky základních škol nazvanou "Škola a počítač - základ života, kterou s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vypsala společnost Procter & Gamble.

Procter & Gamble se obrací k žákům základních škol, aby shromáždili co nejvíce dokladů o nákupu těchto výrobků: Ariel, Lenor, Wash&Go, Blend-a-med, Mr.Proper, Fairy Ultra, Pampers. Nejúspěšnějších dvacet škol (tj. ty, které dokladů o nákupu shromáždí nejvíce) získá vybavení pro počítačové učebny.

S takto organizovanou akcí zásadně nesouhlasíme, a to z následujících důvodů:

  1. akce podporuje nadměrnou spotřebu řady výrobků, které mají negativní vliv především na kvalitu povrchových vod, a to zejména v důsledku vysokého obsahu fosforu podporujícího nežádoucí eutrofizaci vod,
  2. ke zvýšení obratu společnosti Procter & Gamble jsou zneužity děti, které mají nabádat své rodiče k nákupu výrobků, nemajících žádný vztah k výchově a vzdělávání. To v sobě skrývá potenciální sociální a psychologické stresující faktory nebezpečné pro rozvoj osobnosti dětí (tlak školy či kolektivu na získání dokladů o nákupu zmíněných výrobků) a zároveň odporuje principu Mezinárodního kodexu reklamy vydaného Mezinárodní obchodní komorou, podle kterého by reklama neměla obsahovat přímou výzvu dětem, aby přesvědčovaly své rodiče k nákupu produktů uvedených v reklamě,
  3. podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy reklamní kampani jedné firmy odporuje jak základním morálním principům a pravidlům tržního hospodářství, tak i programovému prohlášení vlády.

Z uvedených důvodů se obracíme na:

  1. společnost Procter & Gamble, aby kampaň neprodleně zastavila a školství podporovala jiným způsobem,
  2. ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby se od této reklamní kampaně jednoznačně distancoval a vyzval školy k neúčasti v soutěži,
  3. základní školy, učitele, rodiče i žáky, aby účast dětí v této soutěži odmítli.

 Za Společnost pro trvale udržitelný život

Ing. Josef Vavroušek, CSc

předseda Společnosti

 

V Praze dne 2.3.1993