Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

STUŽ byla přijata za řádného člena mezinárodní organizace Health and Environment Alliance (HEAL) během jejího výročního zasedání v Bruselu. HEAL dnes sdružuje 51 členských a asociovaných organizací v desítkách zemí Evropy, např. British Medical Association, European Federation of Allergy and Airways Diseases Pacients´Association (EFA), English Neture, Europen Lung Association, European Academy for Environmental Medicine nebo International Society of Doctors for the Environment (ISDE).

Součástí výročního zasedání sítě HEAL byly také přednášky předních evropských odborníků na téma "Budoucí vývoj v oblasti zdraví a životního prostředí v Evropě". Prof. Dominique Belpomme se ve své prezentaci "Zdraví, životní prostředí a udržitelný rozvoj" soustředil zejména na vývoj výskytu různých druhů rakoviny v různých zemích, na výsledky nejnovějšího výzkum v této oblasti a na souvislost s masovou průmyslovou produkcích chemických látek bez jejich řádné regulace. Doktorka Ludwine Castelywn, která je vedoucí pracovní skupiny EU pro implementaci biomonitoringu u lidí, informovala o připravované pilotní studii, která by měla zahrnout všechny členské státy EU. Profesor Phillippe Grandjean z Harvard University v přednášce "Rtuť a vývoj mozku" shrnul vývoj lidského poznání účinků rtuti na lidské zdraví a upozornil na problém naprosto nedostatečné regulace chemických látek z pohledu jejich účinků na vývoj mozku nervového systému člověka.

Organizace HEAL na svém zasedání také odsouhlasila prioritní oblasti pro nejbližší období:
· politika EU v oblasti zdraví a životního prostředí
· pan-evropský proces v oblasti zdraví dětí a životního prostředí
· změna klimatu a zdraví
· Aarhuská konvence (o právu na informace, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu ke spravedlnosti) jako nástroj pro ochranu veřejného zdraví
· evropská legislativa v oblasti chemických látek (REACH) a pesticidů
· rtuť a zdraví

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License