Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Vládní jaderní inspektoři vážně zpochybnili bezpečnost stárnoucích britských atomových elektráren. Podle deníku Guardian nově zveřejněné dokumenty odhalují, že na některých jaderných elektrárnách vznikly značné a doposud nevysvětlené trhliny v aktivních zónách reaktorů, kde dochází k vlastní reakci štěpení uranu. Podle dokumentů získaných lokální nevládní organizací "Stop Hinkley" vydal britská úřad pro jadernou bezpečnost (Nuclear Safety Directorate - NSD) varování týkající se chátrání aktivní zóny reaktoru Hinkley Point B v Somersetu a několika dalších britských atomových elektráren. Zveřejněné dokumenty úřadu pro jadernou bezpečnost také kritizují firmu British Energy, protože nezná rozsah poškození aktivních zón reaktorů, nemůže monitorovat míru jejich narušení a dokonce ani není schopna plně vysvětlit, proč ke vzniku trhlin vlastně došlo.

Poslední bezpečnostní hodnocení elektrárny Hinkley Point B (uvedena do provozu 2. února 1976) bylo dokončeno britským úřadem pro jadernou bezpečnosti NSD v dubnu 2006 a jeho závěry varují, že pokračování provozu reaktoru zvyšuje pravděpodobnost havárie. NSD sice problém nepovažuje za bezprostřední ohrožení veřejnosti únikem radioaktivity, ale konstatuje možnost vzniku vážné poruchy, která by si vynutila dlouhodobé nebo definitivní uzavření i ostatních jaderných elektráren stejného typu.

Doposud k nejvážnější havárii na plynem chlazeném reaktoru v Hinkley Point B došlo v roce 1985, kdy v elektrárně unikla radioaktivní voda z prasklého potrubí a společnost ji naředěnou vypustila do Bristolského kanálu. V témže roce o několik měsíců později unikal po čtyři hodiny dírou v plynovém chladicím okruhu radioaktivní oxid uhličitý. Do ochranného kontajmentu a následně do atmosféry uniklo tehdy asi 8 tun radioaktivního plynu, přičemž dalších 15 tun přefiltrovaného plynu bylo vypuštěno úmyslně. Hala reaktoru byla po havárii evakuována a pěti stovkám pracovníků elektrárny byly předepsány tablety jodidu draselného ve snaze snížit možné negativní zdravotní účinky radioaktivního jodu-131.

Inspektoři NSD nepokládají v důsledku nalezených trhlin v aktivní zóně reaktoru bezprostřední ohrožení obyvatelstva v okolí masivním únikem radioaktivity, a proto souhlasili s pokračování provozu narušených reaktorů. NSD však žádá zavedení častějších inspekcí a podrobnějších zkoumání aktivních zón jaderných reaktorů, které by si vyžádaly odstavení každého z nich na několik týdnů.

Firma British Energy provozuje celkem 15 jaderných reaktorů a ráda by prodloužila plánovanou zhruba třicetiletou životnost svých jaderných reaktorů. Podle svých vlastních internetových stránek plánuje British Energy provoz reaktorů Hinkley Point B minimálně do roku 2011. Dokumenty získané nevládními organizacemi ale naznačují, že bez podstatního zlepšení bezpečnostních kontrol mohou být elektrárny uzavřeny. Podle deníku Guardian by předčasné ukončení provozu elektrárny v Hinkley pravděpodobně vedlo k ukončení provozu minimálně tří dalších reaktorů stavěných ve stejném období, které vykazují podobné poškození aktivních zón.

Nezávislý jaderný inženýr John Large, který byl požádán britskou pobočkou organizace Greenpeace o zhodnocení dokumentů NSD, je postupu úřadu pro jadernou bezpečnost značně kritický. Large pro deník Guardian uvedl, že povolení dalšího provozu pro elektrárnu Hinkley Point bylo "hazardem s bezpečností veřejnosti " a vyslovil se pro odstavení poškozených reaktorů: "Tyto reaktory by měly být okamžitě odstaveny, a to až do doby než budou v tomto vážné případě ohrožení jaderné bezpečnosti odstraněny veškeré nejistoty." Large dále obvinil úřad zodpovědný v Británii za jadernou bezpečnost, že jeho neochota odstavit poškozený reaktor v Hinkley souvisí se záměrem premiéra Blaira zvážit možnosti budoucí rozvoje jaderné energetiky v Británii. Výkonný ředitel Greenpeace UK Stephen Tindale pro Guardian uvedl: "Získané dokumenty ukazují nekompetentnost britské vlády a British Energy."

Firma British Energy se kritice brání: "Pokud by si orgány dohledu nad veřejným zdravím a bezpečností nebyly jisty bezpečností aktivních zón reaktorů nebylo by nám povoleno dále reaktory provozovat ... British Energy také pracuje na metodách jak monitorovat aktivní zóny reaktorů aniž by byl přerušen jejich provoz." British Energy také uvádí, že k problému trhlin v aktivních zónách jaderných reaktorů předala NSD počátkem července další podklady.

14 problematických jaderných reaktorů, ve kterých byly zaznamenány trhliny v aktivních zónách:

Hinkley Point B, Somerset (2 reaktory - v provozu od roku 1976)
Hunterston B, Ayrshire (2 reaktory - 1976)
Hartlepool, Cleveland (2 reaktory - 1983)
Heysham 1, Lancashire (4 reaktory - 1983)
Dungeness, Kent (2 reaktory - 1983)
Torness, East Lothian (2 reaktory - 1988)

Guardian: Documents reveal hidden fears over Britain's nuclear plants - Unexplained cracks in reactor cores increase likelihood of accident, say government inspectors

British Energy o elektrárně Hinkley Point B

John Large - hodnocení dokumentů NSD pro Greenpeace UK

Faksimile dokumentů NSD získaných organizací "Stop Hinkley" na základě zákona o svobodném přístupu k informacím:

září 2003
červen 2005
listopad 2005
duben 2006

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License