Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Z ústecké Spolchemie unikl večer 10.7. nebezpečných chlór. Obyvatelé Ústí nad Labem byli varováni magistrátem města prostřednictvím SMS zpráv zaslaných na mobilní telefony.
K dalšímu ze série úniků chemikálií ve Spolchemii došlo v den 30. výročí velké chemické havárie v severoitalském Sevesu, která se stala impusem pro vznik evropské direktivy pro prevenci závažných průmyslových havárií. Přitom v červenci 2005 rozhodl Městský soud v Praze, že Ambrozkovo ministerstvo ŽP nepostupovalo správně při projednávání bezpečnostní zprávy Spolchemie, kterou vyžaduje právě zákon implemetující tzv. SEVESO direktivu Evropské unie. Bezpečností zpráva Spolchemie totiž ignorovala velmi vážná rizika např. synergických účinků nebo nejhorší možné izolované události (únik chlóru velkým otvorem v zařízení).

Mluvčí Spolchemie Zdeněk Rytíř tvrdí, že při spouštění provozu chlorové chemie došlo k havarijnímu úniku poměrně malého množství chlóru, který zaznamenala měřící čidla na obvodu areálu chemičky. Koncetrace chlóru naměřené těmito čidly byly údajně nízké a zdraví lidí neohrožovaly.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m) centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a nevládní ekologické organizace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let.

Laboratorními analýzami vody a sedimentů bylo prokázáno, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor).

Přehled některých havárií a úniků chemikálií ve Spolchemii v posledních letech:
Chlor unikl z provozu Tetraper při jeho odstavování.

2.11. 2005 únik chlóru

14.3. 2005 únik chlóru
Chlór unikl z odstavené aparatury při plánované opravě chlorového kompresoru a překročil hranici závodu.

26.10. 2004 únik chlóru
Příčinou byla netěsnost při "najíždění" aparatury.

11.10. 2004 únik chlorovodíku
Zbytek kyseliny chlorovodíkové unikl při opravě potrubí. Zápach plynu byl cítit v průmyslové části čtvrti Předlice.

30.9. 2004 únik oxidu sírového
Bílý mrak oxidu sírového v centru Ústí nad Labem. Množství uniklého plynu vedení Spolchemie nezveřejnilo.

4.5.2004 - únik oxidu sírového
Mrak se nad městem zdržel asi hodinu, obyvatelé byli o havárii události informováni nedostatečně a s velkým zpožděním. Za únik Spolchemie zaplatila pokutu 200 tisíc Kč.

21.4.2004 - únik chlóru

listopad 2002 - únik chlóru
Únik cca kilogramu chloru zapříčiněný netěsností aparatury

listopad 2002 – požár ve výrobně pryskyřic
Shořelo cca 100 tun pryskyřice a surovin, explodovala některá výrobní zařízení a některé látky v uzavřených sudech.

srpen 2000 – únik epichlorhydrinu
Ze zkorodovaného zásobníku uniklo podle vedení Spolchemie asi pět metrů krychlových epichlorhydrinu.

říjen 1999 - únik chlóru
Technologická porucha řídící jednotky ve výrobně kyseliny chlorovodíkové.

srpen 1998 - únik oxidu sírového
Porucha chlazení při výrobě olea.

únor 1998 - únik oxidu sírového
Únik při poruše chlazení aparatury v provozu sirných sloučenin.

únor 1998 – únik rozpouštědel
Odpadní voda s obsahem organických rozpouštědel unikla do řeky Bíliny. Zápach benzinu, toluenu a xylenu způsobený poruchou zařízení pro úpravu odpadních vod v provozu syntetických pryskyřic.

červenec 1996 - únik chlóru
Spolchemie s jednodenním zpožděním přiznala únik při výpadku el. proudu.

prosinec 1997 – únik oxidu siřičitého
Hodnot až 28000 mikrogramů na metr krychlový dosahovaly koncentrace oxidu siřičitého v ústeckém ovzduší při havárii, která se stala ve výrobně kyseliny sírové.

říjen 1996 – únik chlóru
Spolchemie vypouštěla do Bíliny chlornan (což měla povoleno), ale řeka byla příliš kyselá a látka se proto rozkládala za vzniku chlóru.

duben 1996 – únik oxidu sírového
Porucha funkce koncového absorbéru unikne z provozu výroby kyseliny sírové.

říjen 1995 – únik rtuti
Z provozu Elektrolýza uniklo do ovzduší sedm kilogramů jedovaté rtuti.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License