Libanonské pobřeží Středozemního moře v délce 50 až 100 kilometrů je ohroženo ekologickou katastrofou v důsledku náletů Izraele na několik skladů ropy a ropných produktů v Libanonu. Podle libanonského ministerstva životního prostředí jen ze skladu v Džamhúru (cca 30 km jižně od Bejrútu) uniklo do moře nejméně 10 tisíc tun ropy. Pokud nebudou bombardované sklady opraveny, může prý do moře uniknout dalších 10 až 30 tisíc tun ropných látek.

Libanonská vláda na základě průzkumu provedeného experty ministerstva životního prostředí považuje situaci za velmi vážnou a požádala o pomoc s likvidací škod vlády Jordánska a Kuvajtu. Ten má bohaté zkušeností s řešením podobných ekologických škod, neboť okupační vojska iráckého diktátora Husajna počátkem 90. let záměrně zapálila kuvajtská ropná pole a vyhodila do vzduchu místní ropovody a ropné zásobníky. Libanon se ve věci zamoření pobřeží ropnými látkami obrátil také na UNEP - program OSN pro životní prostředí.

Kromě zásobníků ropy poškodilo izraelské bombardování také stovky lodí kotvících v libanonských přístavech. I z poškozených lodí unikají ropné látky a zamořují pobřežní ekosystémy. Podle předběžných odhadů odborníků bude negativní dopad ropného znečištění na pobřežní ekosystémy dlouhodobý. To bude patrně znamenat i vážné ekonomické a sociální dopady, neboť bude výrazně postižen jak místní rybolov, tak i libanonský cestovní ruch.