Dvoukolový laboratorní test prokázal podle zprávy agentury REUTERS v potravinách několika evropských zemí čínskou geneticky modifikovanou (GM) rýži, který není v EU povolena. Nejnovější genetický skandál přichází několik týdnů poté, co úřady USA potvrdily nelegální kontaminaci potravinářské rýže GMO firmy Bayer typu LL Rice 601, která také nebyla schválena pro lidskou výživu.

Do čínské GM rýže byl metodami genetické manipulace vložen gen produkující bílkovinu, která může u spotřebitelů způsobovat alergickou reakci, a proto nebyla GM rýže povolena ke konzumaci. Ilegální kontaminace GM rýží byla doposud prokázána v těstovinách ve Velké Británii, Francii a Německu.

Evropská komise hodlá vzorky kontaminovaných potravin členským státům pro potřeby dalších analýz a za viníka nelegálního prodeje potravin potraviny obsahující neschválenou GM rýži považuje ty, kteří s rýží manipulovali.

Poslední případy masivní kontaminace potravinového řetězce neschválenými GMO vyvolávají obavy u zemědělců a spotřebitelských i ekologických organizací, které vyjadřují vážné pochybnosti o tvrzeních průmyslu genetických manipulací, že GMO jsou údajně zcela bezpečné a že jsou prý tak pečlivě testovány, že údajně nemůže dojít k ujmě na životní prostředí a zdraví spotřebitelů.