V pátek 22. září proběhlo na MŽP první setkání zástupců některých NGO s novým ministrem životního prostředí Petrem Kalašem. Zúčastnili se zástupci Arniky, ČSOP, EPS, Greenpeace, Hnutí Duha, STUŽ a Zeleného kruhu.

Pan ministr nás na setkání seznámil se svými prioritami a představami budoucnosti MŽP. Vysvětlil, že nemá v úmyslu dělat nějaké zásadní změny v rámci svého úřadu, na druhé straně je v současné době prováděn audit existujících smluv a dohod.

Oblasti, na které chce pan ministr klást důraz, jsou především následující:

-         ekonomický pohled na ekologii (využití motivačních nástrojů – především ekonomických, ekologická daňová reforma),

-         problematika ovzduší (především polétavý prach a klimatické změny, posílení mobilních měřicích stanic, národní alokační plán),

-         odpady,

-         oblast energetiky (úspory energie, decentralizované zdroje energie, obnovitelné zdroje),

-         chemická politika – hlavně problematika směrnice REACH

-         SFŽP – reorientace z dotací především na měkké půjčky

-         předsednictví EU

-         environmentální vzdělávání a výchova (výrazné prohloubení spolupráce s MŠMT)

Zástupci NGO vystoupili po vzájemné dohodě s návrhy k problémům, které, díky omezenému mandátu, může pan ministr vůbec ovlivnit. Jednalo se o následující záležitosti:

-         operační program Životní prostředí (byla zdůrazněna potřeba udržet jeho současnou podobu a nepřipustit snahy o změny),

-         odpady (potřeba vyhlášky MŽP ke kompostování),

-         NAP (potřeba změny přístupu určení kvóty),

-         REACH (posílení úlohy ČR při vyjednávání kvalitní směrnice),

-         směrnice o ekologické újmě (potřeba zachovat alespoň současnou podobu),

-         Program rozvoje venkova (NE snahám o financování intenzifikace zemědělské výroby),

-         novela zákona o ochraně přírody (řešení ochrany přírody ve vojenských újezdech, zrušení nesmyslného projednávání výjimek Vládou ČR),

-         peníze na krajinotvorné programy (nutnost udržet dohodnuté finance),

-         kamionová přeprava (nutnost obnovení víkendových zákazů jízdy kamionů s první novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích),

-         integrovaný registr znečištění (nutnost nepřipustit navrhované změkčení),

-         problematika jezů na Labi a Dolní Lutyně.

Zdálo se, že žádný z přednesených problémů nebyl panu ministrovi zcela cizí, i když ne vždy byla jeho reakce v plné shodě s názorem zástupců NGO. Zásadní rozpory se však nevyskytly.

Dva či tři měsíce, které má zatím pan ministr Kalaš k prosazování svých představ, je hrozně krátká doba a nezbývá si, než mu přát delší období „u kormidla MŽP“. Tak by opravdu mohl prosadit více myšlenek našeho prvního předsedy Josefa Vavrouška, ke kterým se nový ministr opakovaně hlásí.