Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V pátek 22. září proběhlo na MŽP první setkání zástupců některých NGO s novým ministrem životního prostředí Petrem Kalašem. Zúčastnili se zástupci Arniky, ČSOP, EPS, Greenpeace, Hnutí Duha, STUŽ a Zeleného kruhu.

Pan ministr nás na setkání seznámil se svými prioritami a představami budoucnosti MŽP. Vysvětlil, že nemá v úmyslu dělat nějaké zásadní změny v rámci svého úřadu, na druhé straně je v současné době prováděn audit existujících smluv a dohod.

Oblasti, na které chce pan ministr klást důraz, jsou především následující:

-         ekonomický pohled na ekologii (využití motivačních nástrojů – především ekonomických, ekologická daňová reforma),

-         problematika ovzduší (především polétavý prach a klimatické změny, posílení mobilních měřicích stanic, národní alokační plán),

-         odpady,

-         oblast energetiky (úspory energie, decentralizované zdroje energie, obnovitelné zdroje),

-         chemická politika – hlavně problematika směrnice REACH

-         SFŽP – reorientace z dotací především na měkké půjčky

-         předsednictví EU

-         environmentální vzdělávání a výchova (výrazné prohloubení spolupráce s MŠMT)

Zástupci NGO vystoupili po vzájemné dohodě s návrhy k problémům, které, díky omezenému mandátu, může pan ministr vůbec ovlivnit. Jednalo se o následující záležitosti:

-         operační program Životní prostředí (byla zdůrazněna potřeba udržet jeho současnou podobu a nepřipustit snahy o změny),

-         odpady (potřeba vyhlášky MŽP ke kompostování),

-         NAP (potřeba změny přístupu určení kvóty),

-         REACH (posílení úlohy ČR při vyjednávání kvalitní směrnice),

-         směrnice o ekologické újmě (potřeba zachovat alespoň současnou podobu),

-         Program rozvoje venkova (NE snahám o financování intenzifikace zemědělské výroby),

-         novela zákona o ochraně přírody (řešení ochrany přírody ve vojenských újezdech, zrušení nesmyslného projednávání výjimek Vládou ČR),

-         peníze na krajinotvorné programy (nutnost udržet dohodnuté finance),

-         kamionová přeprava (nutnost obnovení víkendových zákazů jízdy kamionů s první novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích),

-         integrovaný registr znečištění (nutnost nepřipustit navrhované změkčení),

-         problematika jezů na Labi a Dolní Lutyně.

Zdálo se, že žádný z přednesených problémů nebyl panu ministrovi zcela cizí, i když ne vždy byla jeho reakce v plné shodě s názorem zástupců NGO. Zásadní rozpory se však nevyskytly.

Dva či tři měsíce, které má zatím pan ministr Kalaš k prosazování svých představ, je hrozně krátká doba a nezbývá si, než mu přát delší období „u kormidla MŽP“. Tak by opravdu mohl prosadit více myšlenek našeho prvního předsedy Josefa Vavrouška, ke kterým se nový ministr opakovaně hlásí.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License