Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Po pěti letech příprav se rozhoduje o návrhu nové chemické politice EU v podobě směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (známa jako REACH). Šéf britské Konzervativní strany David Cameron v diskusi před klíčovým hlasování přislíbil, že konzervativní europoslanci podpoří návrh, který vyžaduje povinnou náhradu nejškodlivějších chemikálií bezpečnějšími. Konzervativci jsou přitom v Evropském parlamentu nejbližším spojencem ODS, s kterými dokonce zvažují vystoupení z Evropské lidové strany a vytvoření nového politického klubu. Budou europoslanci ODS následovat konzervativní kolegy i v případě náhrady nejnebezpečnějších chemikálií?

David Cameron: Zelená kůra nebo šikovné PR?

 

Cameronem vedení konzervativci také ustavili "Skupinu pro globalizaci a světovou chudobu" (Globalisation and Global Poverty Group) nebo "Skupinu pro kvalitu života" (Quality of Life Policy Group), která má navrhnout strategii dlouhodobě udržitelného rozvoje, včetně omezení emisí skleníkových plynů. Aby byly tyto skupiny brány vážně, přizvali konzervativci i respektované osobnosti mimo vlastní stranu např. editora časopisu The Ecologist Goldsmithe nebo rockera a organizátora koncertu LIVE8 Geldofa.

Mnozí pozorovatelé uvnitř i vně Konzervativní strany diskutují o tom, zda David Cameron skutečně toryům naordinoval modernizační kůru zahrnující "ozelenění" programu nebo zda jde jen o šikovnou PR, která má zmást voliče doposud preferující labouristy nebo liberální demokraty. První konkrétní "zelený" krok Konzervativní strany přišel v diskusi před klíčovým hlasování Evropského parlamentu, kdy toryové popřeli populární klišé spojující ekologickou politiku primárně s levicí a její předseda David Cameron přislíbil, že konzervativní europoslanci budou hlasovat pro návrhy, které od firem vyžadují náhradu nejškodlivějších chemikálií dostupnými bezpečnějšími alternativami.

Stínový ministr Peter Ainsworth o náhradě nebezpečných chemikálií

Na nedávné výroční stranické konferenci toryů rozvedl stínový konzervativní ministr Peter Ainsworth téma nebezpečných chemikálií: "Vzduch, který dýcháme, oděvy, které si oblékáme, místa, kde žijeme i jídlo, které jíme, vypadají všedně a zdají se být bezpečné. Obsahují ale značné množství neviditelných toxických chemikálií - což je důsledkem průmyslových procesů. Tyto látky putují vzdušnými a vodními proudy kolem světa, hromadí se v půdě a oceánech, vstupují do potravních řetězců. Dlouhodobý vliv těchto látek na lidské zdraví není jasný, ale to nás nemůže uklidnit, když nám např. bromované zpomalovače hoření kolují v krvi.

Celá Evropa se musí podělit o zodpovědnost za kontrolu a omezování šíření těchto chemikálií. Evropská unie má v tomto učinit pokrok návrhem, který by učinil odpovědnější výrobce a uživatele těchto chemikálií. Já to vítám. Podporuji plán, aby naši europoslanci posílili návrhy pro povinnou náhradu takových chemických látek nebezpečných pro lidské zdraví, za které existuje bezpečnější alternativa. A pokud bezpečnější alternativy zatím neexistují, věřím, že průmysl by měl být povzbuzen k inovacím a k náhradě nebezpečných chemikálií při nejbližší příležitosti."

ODS proti regulaci nebezpečných chemikálií

Europoslanci ODS se před tzv. prvním čtením směrnice REACH v Evropském parlamentu netajili tím, že preferují zachování možnosti průmyslu i nadále vyrábět nebezpečné chemikálie (např. rakovinotvorné, mutagenní, narušující lidskou reprodukci), ačkoli je za ně dostupná bezpečnější alternativa. Z devíti europoslanců ODS hlasovalo 7 proti návrhu na povinnou náhradu nebezpečných chemikálií. Jen Miroslav Ouzký a Milan Cabrnoch o návrhu nehlasovali . Europoslanec Jan Zahradil proti návrhu směrnice REACH dokonce vedl dramaticky znějící verbální útoky. V listopadu 2005 po schválení REACH v prvním čtení např. v Hospodářských novinách označil Zahradil systém REACH za "jednu z největších zrůdností, kterou EP kdy schválil a která poškodí celý chemický průmysl v EU i v ČR ".

Uvidíme, zda v případě náhrady nejnebezpečnějších chemikálií budou europoslanci ODS následovat své britské konzervativní kolegy a zda se zamyslí nad svým stale osamělejším postojem.

Přehled hlasování českých europoslanců o povinné náhradě nebezpečných chemikálií

PRO povinnou náhradu nejškodlivějších chemikálií, za které je dostupná bezpečnější alternativa, hlasovali jen oba sociální demokrati (Richard Falbr, Libor Rouček) a tři ze šesti komunistů (Věra Flasarová, Jiří Maštálka, Vladimír Remek).

Spolu s dvěma výše uvedeným poslanci ODS (Ouzký, Cabrnoch) NEHLASOVALA o návrhu Jana Hybášková (SNK - ED).

PROTI povinné náhradě nejškodlivějších chemikálií hlasovali všichni ostatní čeští europoslanci. Tedy abecedně seřazeno: Jana Bobošíková, Jan Březina, Petr Duchoň, Hynek Fajmon, Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf, Zuzana Roithová, Nina Škottová, Ivo Strejček, Daniel Strož, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Tomáš Zatloukal, Vladimír Železný, Josef Zieleniec, Jaroslav Zvěřina

Miroslav Šuta

Autor je členem Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost a dlouhodobě se zabývá problematikou reformy chemické politiky Evropské unie (REACH).

Konzervativní strana pod vedením David Cameron usiluje o modernizaci své politiky, která by umožnila odpoutat se od dogmat z éry "železné lady" Margaret Thatcherové. Toryové pod Cameronovým vedením "objevili" i témata jako ochrana klimatu, obnovitelné zdroje energie nebo boj s globální chudobou. Cameron se sešel s představili nejvýznamnějších britských ekologických organizací jako Greenpeace, Přátelé Země nebo WWF. Na pozvání WWF se dokonce vypravil do polárních oblastí a diskutoval s experty o problémech vlivu změny klimatu a toxických látek na přírodu a obyvatele těchto oblastí.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License