Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Koncem listopadu byla ve Francii zveřejněna historicky nejrozsáhlejší epidemiologická studie zabývající se zdravotním stavem obyvatel žijících v okolí spaloven odpadů. Studii zpracoval tamní národní zdravotní institut (Institut National de Veille Sanitaire - INVS), který u lidí žijících delší dobu v blízkosti spaloven odpadů prokázal zvýšené riziko onemocnění rakovinou. Francouzská organizace Centrum nezávislých informací o odpadech (CNIID - Centre d'Information Indépendante sur les Déchets) v reakci na zveřejněnou studii vyzvala k moratoriu na výstavbu spaloven odpadů ve Francii.

Rozsáhlá studie INVS zahrnovala výzkum zdravotního stavu 1000 osob ve čtyřech oblastech Francie, kteří po delší dobu žili v okolí spaloven odpadů. Výzkum prověřoval výskyt rakoviny u lidí žijících v okolí spaloven v 80. letech a konstatoval, že v 90. letech (se zpožděním 5 až 10 let) se u sledovaných osob statisticky významně zvýšilo riziko onemocnění některými typy rakoviny. Zejména bylo prokázáno vyšší riziko onemocnění rakovinou prsu u žen, rakovinou jater, ale i dalších forem zhoubných nádorů.

Organizace CNIID v reakci na zveřejněné výsledky studie vyzvala k moratoriu na výstavu spaloven odpadů ve Francii. "Požadujeme okamžité zrušení stávajících plánů na výstavbu nových spaloven odpadů ve Francii. Průmysl už nadále nemůže lhát škodlivých účincích spaloven na zdraví lidí. Je čas zastavit tuto zastaralou a nebezpečnou technologii", uvedl Sébastien Lapeyre z organizace CNIID.

"V době, kdy WHO nazývá růst výskytu rakoviny epidemií, je nezodpovědné, že francouzská vláda pokračuje v podpoře této technologie, která je nebezpeční a která brání rozvoji jiných metod nakládání s odpady. Politici musí skoncovat s podporou spaloven a zpracovat ambiciózní strategie prevenci vzniku odpadů," uvedl ředitel CNIID Eric Gall.
Právě francouzská vláda se totiž v současnosti pokouší vylepšit právní postavení spaloven odpadů. Podporuje návrh Evropské komise na přeřazení spaloven odpadů z kategorie "likvidace" do kategorie "využití" odpadů, který je obsažen v právě projednávané nové odpadové směrnici EU.

Proti návrhu Komise podporované zejména Německem a Francií se ale staví celá řada jiných zemí, včetně České republiky, které se obávají, že změna statutu spaloven odpadů by otevřela možnost těžko kontrolovatelného vývozu odpadů z bohatších částí EU do chudších. Členské státy EU mají totiž jen velmi omezené možnosti bránit se dovozu odpadů za účelem jejich využití, protože by tím narušovaly společný evropský trh.

Proti návrhu Komise podporovaného vládou Francie se během projednávání směrnice postavili i europoslanci, kteří také schválili pozměňovací návrhy pro zavedení střednědobých cíle pro evropskou politiku prevence vzniků odpadů.

Evropská sdružení nevládních ekologických organizací EEB a Přátelé Země navrhují, aby směrnice stanovila v EU za cíl dosažení 70 procentní míry recyklace odpadů do roku 2020. Dále navrhují, aby po roce 2025 bylo zakázáno jak skládkování, tak spalování materiálů, které lze znovu využít, recyklovat nebo kompostovat. To se samozřejmě setkává s odporem firem provozujících skládky a spalovny odpadů

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License