Kdykoli lidé vyjádří pochybnosti o deklarované neškodnosti geneticky modifikovaných (GM) plodin na životní prostředí a riziku těchto potravin na lidské zdraví, dostane se jim ujištění z úst vědců, úředníků kontrolních institucí i samotného biotechnologického i potravinářského průmyslu, že jsou jejich obavy směšné.

GM potraviny jsou prý nejbezpečnější a nejpřísněji kontrolované. Vždyť přece před třemi lety vstoupila v rámci Evropské unie v platnost pravidla značení GM potravin včetně zákonů o jejich vysledovatelnosti.

ZNEČIŠTĚNÍ Podle Evropské směrnice o GMO musí být každá potravina obsahující více než 0,9 % GM ingrediencí zřetelně označena, aby si spotřebitelé mohli vybrat, zda si takovou potravinu koupí, či nikoli. Inspektoři potravinářské inspekce tvrdí, že u nás je vše v pořádku, vždyť kdo by se opovážil porušovat evropskou legislativu.

 

Vloni odebrali 92 vzorků a jen 7 bylo kontaminováno, žádný nepřekročil limit 0,9 %. To tedy znamená, že 8 % ze všech vzorků bylo znečištěných GMO a spotřebitel se o tom nic nedověděl. A jaká je situace na evropském trhu? V Maďarsku Greenpeace v duchu přísloví "Důvěřuj, ale prověřuj" otestovalo řadu masných výrobků a našlo v nich ilegální obsah GMO.

JAK JE TO S ŘETĚZCI? V reakci na akce organizace Greenpeace se zástupci obchodních řetězců Lidl a Tesco rozhodli ke stažení masových konzerv několika výrobců (např. Globus, Szegedi Paprika) s obsahem GM sóji. Národní institut pro výživu a bezpečnost potravin totiž potvrdil v konzervách vysoký obsah GM sóji. Potraviny byly jak jinak než neoznačené.

 

Firma Globus přiznala, že jejich výrobky neprocházejí žádným testováním, a přislíbila, že okamžitě zavede kontrolu GMO. Firma dále uvedla, že smlouvy odběratelům garantují možnost výrobky obsahující GMO přesahující zákonný limit odmítnout.

Německý řetězec Lidl se zavázal, že zboží s nezákonným množstvím GMO stáhne z pultů a že tyto výrobky do prodeje nevrátí do doby, dokud jejich výrobci nebudou mít certifikáty, že jsou GMO free. Totéž přislíbila i maďarská pobočka britského obchodního řetězce Tesco.

Maďarsko je spolu s Polskem, Rakouskem, Lucemburskem a Řeckem jednou ze zemí EU, která se některou z GM plodin rozhodla zakázat. Chrání tak své zemědělství, životní prostředí i zdraví obyvatel. Dočkáme se toho i u nás?

BIO NEBIO GM plodiny, pěstované hlavně na obou amerických kontinentech, slouží převážně jako krmivo. Krávy jsou krmeny GM sójou, odolnou vůči totálnímu herbicidu Roundupu, vypěstovanou na území, kde se ještě nedávno rozprostíral amazonský deštný prales. A tak čím více masa dnes jíme, tím menší kousek Amazonie nám zbývá. Stále více lidí se ale s tímto systémem výroby potravin neztotožňuje, a právě proto vzniklo ekologické zemědělství a potraviny se značkou "bio".

 

Jsou to potraviny bez škodlivých pesticidů, hormonů, minerálních hnojiv, chemických barviv, vůní, konzervantů a GMO. Zvířata se nesmí chovat ve velkochovech, musí mít dostatek prostoru a přirozenou potravu bez obsahu GM složky. Tak praví nařízení rady 2092/91, které zakazuje používat GMO v ekologickém zemědělství. Tento zákaz platí pro bioprodukt, biopotravinu, krmiva i osiva. Do jaké míry bude možno zaručit absenci výskytu GMO v bioproduktech, záleží na míře rozšíření komerčního pěstování GM plodin.

V Kanadě se pěstuje GM řepka na takové výměře, že kvůli kontaminaci již není možné pěstovat řepku ekologicky. A jaká je situace v Evropě? Evropská komise se pod tlakem žaloby USA, Kanady a Argentiny u WTO (ohledně 5letého moratoria EU na schvalování nových GMO) zalekla, a protože dosud nepřijala jednotná, právně vymahatelná pravidla tzv. koexistence GMO, konvenčního a ekologického zemědělství, rozhodla se pro skandální krok: navrhuje povolit náhodnou kontaminaci GMO v systému ekologického zemědělství. Takže značka "bio" by již nadále negarantovala absenci GMO. Ale stejně tak jako žena nemůže být jen trošku těhotná, nemůže ani biopotravina obsahovat trochu GMO.

Autorka je konzultantkou v oblasti GMO a spolupracuje s organizací Greenpeace