Zveme všechny členy Společnosti pro trvale udržitelný život na zasedání valného shromáždění STUŽ, které se bude konat v on-line v prostředí Zoom.  

Podrobné pokyny pro účast, včetně návodu na používání on-line platformy Zoom najdete zde

Další dokumenty pro VS