Beseda STUŽ 2022 01Zveme Vás na diskusní webinář na téma Klimatický plán Prahy aneb Praha na cestě k uhlíkové neutralitě

v úterý 4. ledna 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o pokro-ku Prahy na cestě k uhlíkové neutralitě k účasti na diskusním webináři.
Praha přijala klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 % oproti 2010 a dosáh-nout uhlíkové neutrality nejpozději do 2050. Přistoupila k iniciativě UN FCCC „Race to Ze-ro“ (celosvětové kampani, jejímž cílem je zmobilizovat vedení a podporu podniků, měst, regionů a investorů pro zdravou, odolnou a bezuhlíkovou obnovu) a představila Klimatický plán hl. m. Prahy na klimatické konferenci OSN COP 26 v Glasgow. Detaily klimatického plánu, který si můžete stáhnout z https://klima.praha.eu/, budou prezentovat jeho autoři:

Martin Bursik, předseda komise pro udržitelnou energetiku a klima Rady HMP,
Tomáš Voříšek, SEVEn Energy – Středisko pro efektivní využívání energie, část udržitelná energetika a doprava,
Vojtech Vosecký, Institut cirkulární ekonomiky, část cirkulární ekonomika
Dan Vondrouš, Zelený kruh, část cirkulární ekonomika,
Kateřina Schön, Inconex, část adaptace na změnu klimatu,
Tereza Líbová, MHMP, adaptace na změnu klimatu.

Moderuje: Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

K webináři se připojíte:
Prostřednictvím platformy Zoom na odkazu http://stuz2201.jdem.cz/
Nebo sledováním streamu na YouTube na odkazu: http://stuz2201youtube.jdem.cz/

Účast zdarma