Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V roce 2021 se nevládní organizace zapojily se svými podněty do Konference o budoucnosti Evropy, zvláště pak do její vícejazyčné digitální platformy. V České republice koordinuje nevládní, občanskou část příspěvků Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení ČR (EAPN ČR, z.s.). Koordinátorem pracovní skupiny pro životní prostředí a klima se stal předseda STUŽe Jiří Dlouhý z Centra pro otázky životního prostředí UK.

Podskupinu pro klima a udržitelnou ekonomiku, koordinovaná Romanou Březovskou zpracovala tyto podněty, které byly publikovány na digitální platformě:

Podskupina pro biodiverzitu a zemědělství, koordinovaná místopředsedou STUŽe Pavlem Šremerem, ve složení Pavel Kovář z přírodovědecké fakulty UK, Petr Petřík z Botanického ústavu AV ČR a Platformy pro krajinu, Josef Fanta z Platformy pro krajinu a STUŽe, .Karel Prach  z přírodovědecké fakulty UK, Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny, Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické, Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí UK, Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí UK a Ladislav Miko ze Zastoupení Evropské komise na Slovensku.

Podskupina vypracovala následující materiály:

Protože však je možné umístit do digitální platformy jen velmi krátký text, jednotliví členové podskupiny tam umístili vždy jen část textu. Protože budou z digitální platformy brány v potaz nejvyššími činiteli EU návrhy, které budou mít nejvíce komentářů, bylo by potřebné, aby se co nejvíce občanů zapojilo buď do okomentování jednotlivých návrhů, a/nebo přispěli návrhem vlastním na vícejazyčnou digitální platformu

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License