Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

vavrousek 8Odborný seminár s medzinárodnou účasťou Varín, 3. – 5. 9. 2021

Aktuálne environmentálne problémy a výzvy
30 rokov po Dobříšskej konferencii

Organizujú:

  • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
  • Společnosť pro trvale udržitelný život v ČR
  • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Prahe
  • Ústav manažmentu STU
  • Geografický ústav SAV
  • v spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra.

Organizačný výbor: Mikuláš Huba, Gabriela Kalašová, Erika Mészárosová, Jana Dlouhá, Vladimír Ira a Pavel Šremer.

Miesto a čas konania: Varín, 3. – 5. 9. 2021.

Program a predbežný zoznam referujúcich (spolu s témami príspevkov):

3. 9. (od 19.30)
Úvod (Jiří Dlouhý, Mikuláš Huba)
Vedenie Správy NP: Príroda NP Malá Fatra (NPMF) a hlavné príčiny jej ohrozenia.
Richard Wetter: Kultúrno-historické hodnoty NPMF a jeho ochranného pásma.
Ladislav Miko: Európska únia a životné prostredie (včera, dnes a zajtra).
Ladislav Hegyi: Európsky parlament a aktuálne environmentálne výzvy na ďalších 30 rokov.
Jan Kára: Dobříšska konference a její význam z pohledu jedného z jejich organizátorů.
Jiří Dlouhý: Aktuální výzvy v českém a evropském environmentálním hnutí – Klimatické hnutí, Zelená dohoda pro Evropu a nevládní organizace, Konference o budoucnosti Evropy.
Martin Říha: Evropa 30 let po konferenci o životním prostředí v Dobříši.
Mikuláš Huba: Ako sa plnia závery Dobríšskej konferencie 30 rokov po...
Diskusia (Moderuje Pavel Šremer).

4. 9.
Exkurzia do NP Malá Fatra (8.30 – 17.00).
Pokračovanie seminára (od 19.00)
Ján Szőllős: Aktuálne problémy ochrany životného prostredia na Slovensku na príklade novely zákona o ochrane prírody a krajiny.
Jana Dlouhá: Připravovaný stavební zákon a životní prostředí.
Vladimír Ira: Environmentálne výzvy a vzdelávací systém na Slovensku.
Martin Řiha: Aktuální výzvy v ochraně přírody, krajiny a životního prostředí v ČR.
Pavel Šremer: Doporučení k ochrane biodiverzity a zemědělství pro Platformu Konference o budoucnosti Evropy.
Mikuláš Huba: Niekoľko poznámok k súčasnej environmentálnej situácii na Slovensku.
Diskusia (Moderuje Vladimír Ira)
Závery a odporúčania.

Vzhľadom na limitované časové možnosti a počet referujúcich je navrhovaný limit na jednu prezentáciu 15 min. + možnosť krátkej diskusie priamo k referátu. Dataprojektor, plátno, káva/čaj a malé občerstvenie budú k dispozícii.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License