Stanovisko STUŽ k zabezpečení realizace výsledků konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de JaneiroSpolečnost pro trvale udržitelný život vyzývá vlády ČSFR, ČR i SR:

a) k urychlenému přistoupení Československa k Úmluvě o ochraně biologické různorodosti a Rámcové úmluvě o klimatických změnách

b) k zabezpečení co nejširší informovanosti veřejnosti o výsledcích světové konference o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro

c) o zabezpečení realizace závazků vyplývajících pro Československo z této konference.

 

 

Mikuláš Huba               Josef Vavroušek

místopředseda            předseda

přípravného výboru      přípravného výboru