b2101Zveme Vás na diskusní online seminář na téma Návrh Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 aneb Jaké jsou jeho klady a zápory?

v úterý 5. ledna 2021 od 16:00 do 18:00 hodin

On-line na adrese http://stuzleden2101.jdem.cz

Ministerstvo životního prostředí dokončuje po meziresortním připomínkovém řízení návrh nové Státní politiky životního prostředí 2030 s výhledem do r. 2050 a má v plánu předložit v nejbližším termínu výslednou verzi na projednání vládou. Na diskusi nad tímto strategickým materiálem MŽP jsme pozvali jak ty, kteří za návrh zodpovídají, tak zástupce nevládních organizací, kteří se podíleli na připomínkování jednotlivých verzí. Bude nás zajímat, jaké budou možnosti prosazení účinnější ochrany životního prostředí touto státní politikou a jak např. reflektuje nové cíle Zeleného údělu pro Evropu. Účastníci tohoto webináře budou mít možnost aktivně se do něj zapojit.

V diskusním panelu vystoupí:

  • Anna Pasková, M.A., ředitelka odboru životního prostředí a udržitelného rozvoje MŽP
  • Miroslav Havránek, ředitel CENIA, České informační agentury životního prostředí
  • Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu
  • Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Moderuje:

Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

Pokyny pro připojení:
Pokud se chcete účastnit setkání aktivně, připojte se, prosím, do konferenční aplikace na následující adrese: http://stuzleden2101.jdem.cz. Pasivní účast (ale s možností písemných příspěvků a komentářů) bude také na streamu YouTube na adrese: https://youtu.be/dXelfJY4dAc

Vstup volný