KneziceZveme Vás na diskusní webinář na téma Udržitelná energetika na místní úrovni aneb co mohou udělat obce pro energetickou udržitelnost?

V úterý 6. října 2020 od 16:00 do 17:30 hodin

Beseda proběhne on-line pomocí platformy Zoom a bude streamována také na Youtube viz níže.

Energetika je jedním z největších přispěvatelů ke globální změně klimatu a je třeba, aby prošla hlubokou transformací, během které se musí transformovat na nízkoemisní. Důležitým příspěvkem k tomuto kroku mohou být také místní energetická řešení jednotlivých obcí. Jaká řešení a jaké překážky tohoto přechodu dnes existují? Co mohou udělat jednotlivé obce, aby snížily svoji uhlíkovou stopu právě v energetické oblasti?

V panelu vystoupí

  • Martin Bursík, Komora obnovitelných zdrojů energie,
  • Milan Kazda, starosta obce Kněžice.
  • Jiří Krist, Národní síť Místních akčních skupin,
  • Jaroslav Klusák, předseda Sdružení energetických manažerů měst a obcí, vedoucí oddělení energetického managementu Magistrátu hl.m. Prahy.

Besedu bude moderovat Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

S ohledem na současnou situaci v šíření koronaviru jsme se rozhodli převést naše pravidelné diskusní semináře plně do virtuálního prostoru, doufáme ale, že co nejdříve se budeme moci vrátit k původní formě s osobní přítomností panelistů i posluchačů.

Jak se k webináři připojit:

  • Pokud máte sluchátka i s mikrofonem a máte zájem případně vstoupit do diskuse i hlasem - použijte tento odkaz do aplikace Zoom (i když vás aplikace bude vyzývat, nemusíte Zoom instalovat, použijte odkaz "Join from your browser".)  V diskusi v aplikaci lze klást také písemně otázky, či psát komentáře.
  • Pokud máte pouze sluchátka, či reproduktor, použijte jednodušší přístup do streamu na YouTube – pokud se do aplikace YouTube přihlásíte, můžete v diskusi v aplikaci klást také písemně otázky, či psát komentáře.

Podpora

Organizace webináře je součástí projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (TAČR Éta, 2019–2022)