Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Cracked earth after prolonged drought. 2020

Po prázdninách proběhl opět náš seminář, tentokrát na téma Sucho. Pro ty, kdo se nemohl účastnit nabízíme záznam jednotlivých vystoupení a závěrečné diskuse.

Moc se omlouváme všem, kteří chtěli sledovat streamování naší diskuse na YouTube - to, bohužel, nefungovalo. Na počátku došlo k chybnému nastavení a během diskuse toto nastavení již nebylo možné změnit, protože přes počítač jsme zároveň prezentovali. 

Přednášející Videozáznam Prezentace
Úvod (Pavel Šremer) video  prezentace
Jitka Seitlová video  
Jakub Horecký video  prezentace
David Kuna video  
Radek Kubala video  prezentace
Vilém Žák video  prezentace - doplněk k diskusi
Jiří Malík video  
Michaele Pixová video  
Závěrečná diskuse video  

 

Diskuse

Následují písemné komentáře těch, kteří se zvládli připojit:

03:13:08 Tibor: Děkuji, asi bylo vše shrnuto. Hlavní problém je s dotacemi. Zemědělci nemají motivaci hospodařit jinak a většina půdy není obhospodařovaná vlastníky, ale nájemci. Co se týče problému s meliorační soustavou trubek a drenáží, tak vidím jako nekoncepční, že se zrušila Zemědělská vodohospodářská správa. Dnes je to pod Lesy a Povodími.
Dále by bylo třeba podpořit opatření na rozlehlých lánech, aby se tam opět obnovovaly cesty lemované alejemi, které plní funkci protierozní a obnovovat tiscíce kilometrů potoků a potůčků, které jsou dnes ještě stále v trubkách a drenážích. Zemědělci také stále ruší stromy v krajině a remízy, protože mají nižší dotace na ně a nevyplatí se co mi sami sdělili. Bohužel. Tibor
03:27:56 klara: Pro krajinu nejsou stanoveny priority a koncepce. Takže vítězí intenzivní a agresivní zemědělství, ekonomické lesnictví. Není nástroj a prostor, aby se problémy v krajině a s vodou řešily. Resortní způsob řízení krajiny způsobil tento stav, ve kterém se nacházíme. Neřešíme vsakování vody do krajiny, voda povrchová odtéká do moře, a odtéká i voda podzemní. Podzemní bazény prakticky nedoplňujeme.  

 

 

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License