Milovice - building construction

Epidemie koronaviru bohužel přispěla i k tomu, že se pro veřejnost důležité zákony projednávají opět o prázdninách, aby do nich dotčené správní orgány ani veřejnost moc nezasahovaly. Ministryně pro místní rozvoj Dostálová finišuje s přípravou nového stavebního zákona. K původnímu návrhu, připravenému právníky najatými Hospodářskou komorou ČR, se snesla tsunami kritiky v podobě přes 5 tisíc připomínek. „Řešil“ totiž zadání premiéra zkrátit dobu přípravy staveb namísto elektronizací projednání územních plánů a stavebních záměrů, organizované stavebním úřadem namísto běhání investora, důrazu na dodržování lhůt pro vyjádření, kvalifikovanosti úředníků nebojících se rozhodnout bez alibismu hledání podpory u politiků a „znalců“  na úkor ochrany soukromého vlastnictví, pravomocí krajů i obcí, důležitých veřejných zájmů chráněných jinými zákony a správními orgány, i na úkor účasti veřejnosti na řízení a rozhodování dle Aarhuské úmluvy. Tím by vrátil stavební právo nejen před platnost stávajícího stavebního zákona, ale i zákona č. 50 z roku 1976 (!). To samozřejmě nemohlo projít. Kompromis, dosažený jednáním MMR hlavně se Svazem měst a obcí situaci ale nezlepšil, naopak situaci ještě zkomplikoval. Výsledný návrh nevyhovuje nikomu, nebude plnit zadání přípravu zkrátit, zvýší nepřehlednost a administrativní náročnost řízení.

Některé fauly, které musely být vypuštěny z návrhu nového stavebního zákona, se teď ale v tichosti dostaly do návrhu zákona o liniových stavbách. Ten byl nedávno schválen většinou senátorů, ačkoliv senátorky JUDr. Wagnerová a RNDr. Seitlová upozorňovaly, že i tento zákon nechrání dostatečně vlastníky pozemků zabraných nebo dotčených stavbou, a omezuje práva dotčených obcí a krajů i dalších orgánů státní správy, chránících jiné veřejné zájmy.

Ještě je čas zabránit schválení obou zákonů v předložených podobách a hledat a najít skutečné příčiny zpožďování přípravy staveb, včetně těch liniových, namísto zástupného napadání ochrany jiných důležitých veřejných zájmů dotčenými správními orgány, občanskými sdruženími i veřejností. Jen je potřeba probrat se z prázdninové letargie rekreujícího se občanstva, úředníků i politiků a nedopustit toto porušení mnohého z toho, co jsme si vydobyli po Listopadu 1989.

V Hradci Králové 17. července 2020