Clean mobility instead of dirty traffic

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Vás zve na diskusní seminář na téma UDRŽITELNÁ MOBILITA aneb Idea a realita udržitelnosti dopravy

v úterý 4. února od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Jak se daří plnit cíle udržitelné mobility? A jsou vůbec reálné? Odborníci nabídnou pohledy filozofické i technické, teoretické i ryze praktické. Zvláštní pozornost bude věnována mobilitě ve městě, nastupující elektromobilitě   a také vztahu územního plánování k udržitelné mobilitě. V panelu nebude chybět ani skeptik, to abychom nebyli zapouzdřeni jen v jedné bublině.  V diskusi mohou zaznít i další otázky související s uplatňováním konceptu udržitelné mobility.

V diskusním panelu vystoupí:

  • RNDr. Jiří Bendl CSc , tajemník Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu RVUR
  • Ing. Vít Sedmidubský, ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy ČR
  • Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního  prostředí
  • Ing. Jiří Pohl, Divize Mobility Siemens s.r.o.
  • Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Ing. Jiří Jedlička/ Ivo Dostál, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Mgr. David Bárta, redaktor City One, komise Smart City Brno
  • Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR
  • Jan Křížka, člen představenstva Asociace pro elektromobilitu ČR, z.s.
  • Zdeněk Svačina, Laboratoř udržitelného urbanismu, Auto*Mat, z.s.

Moderuje:

Pavel Šremer, STUŽ

 

                                    Vstup volný

Make europe   EU logo

 

 

Funded by the European Union