DSC8232Vážení přátelé, přijměte pozvání na diskusní seminář a STUŽovrat - tradiční a neformální podvečerní setkání (pod záminkou oslavy zimního slunovratu) členů, příznivců a přátel Společnosti pro trvale udržitelný život i všech dalších zájemců,

který se koná v úterý  10. prosince 2019 od 17. 00

v Podnikatelském a inovačním centru Magistrátu hl.m. Prahy ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, Praha 1 (ze zadního vchodu z Charvátovy ulice je Podnikatelské a inovační centrum v přízemí  vpravo)

díky spolupráci s Podnikatelským a inovačním centrem MHMP

První část setkání bude věnována informacím o Číně:

Mgr.Anna Zadrapová, sinoložka a analytička projektu Sinopsis AcaMedia z.ú.

nás informuje o posledním vývoji situace v Číně a hlavně o tom, jak to vypadá se směřováním či nesměřováním Číny k udržitelnému rozvoji – když v OSN i Čína přijala  základní světovou strategii "Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030" a cíle udržitelného rozvoje –SDGs. Dozvíme se, jak vážně tu Agendu 2030 a SDGs Čína bere - jednak zda alespoň v proklamacích, nebo dokonce se něco z toho i naplňuje či naopak jde proti tomu. Bude diskutován i postoj Číny k plnění Pařížské dohody, zvláště z hlediska čínské podnikatelské a decizní sféry.  

Ing. Martina Pásková PhD., předsedkyně národní sítě geoparků ČR

pohovoří a hlavně promítne ukázky z jejích posledních návštěv  čínských  geoparků, kam jezdí jako hodnotitel Globální sítě geoparků UNESCO.

PrahaDruhou část -  zvídavé dotazy  či vlastní poznatky z Číny účastníků semináře či Stužovratu bude moderovat Pavel Šremer.

Následně můžeme  pokračovat posezením v blízkém hostinci.

 

Děkujeme Podnikatelskému a inovačnímu centru Magistrátu hl. m. Prahy za poskytnutí prostor pro besedu