První živá hala na světě - LIKO-Vo - Foto: Liko-S

Na tuto pozvánku omylem směřuje odkaz na pozvánku na prosincovou besedu v Aktualitách STUŽ 18/2019.

Správnou pozvánku na besedu

na besedu o Novém stavebním zákoně najdete zde.

Omlouváme se.

=========================

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Architektura a změna klimatu aneb jak mohou architekti pomoci řešit klimatickou krizi,

v úterý 5. listopadu 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy zve zájemce, kteří mají zájem se dozvědět více.

Současná společnost čelí dvěma závažným problémům: klimatickým změnám a obrovské ztrátě biodiverzity. Stavby na to mají značný vliv, a to díky téměř 40 % podílu na celkových emisích skleníkových plynů spojených se svým provozem (43 % v rámci ČR). To má samozřejmě výrazný dopad na naše životní prostředí a na klimatickou krizi.

Je proto nezbytně nutné, aby všichni, kdo mají co dělat se stavebnictvím, ať již jako architekti, investoři, stavaři nebo uživatelé staveb, změnili svůj přístup a uvažování dřív, než nenávratně překročíme hranice udržitelnosti planety Země, takové jakou známe. Společně musíme budovat a projektovat města, stavby a infrastrukturu tak, aby se staly součástí širšího obnovitelného a soběstačného systému.

Výzkumy a technologie, které máme k dispozici, ukazují, že je možné začít se změnou hned. Jediné, čeho se nám nedostává, je společná vůle.

Do panelu byli pozváni:

  • Marie Davidová – architektka
  • Jiří Karásek – SEVEn
  • Libor Musil – předseda představenstva LIKO-S, a.s.
  • Jan Soukup – architekt
  • Karel Wirth – odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj
  • zástupce firmy Skanska

Moderuje: Jiří Dlouhý, STUŽ 

 

Vstup volný