Bubeneč, čistička, z Baby

V úterý 3. září proběhl seminář STUŽ na téma Perspektivy čištění odpadních vod a znečištění vodních toků aneb Podaří se zlepšit stav našich vod?

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se buď chtějí dozvědět o nových metodách čištění odpadních vod a možnostech jejich aplikace, anebo sdílet své zkušenosti z této oblasti.

Panelisty semináře byli dr. Fuksa a ing Váňa - ze semináře je k dispozici videozáznam, který najdete zde.