Bubeneč, čistička, z Baby

Zveme Vás na diskusní seminář na téma Perspektivy čištění odpadních vod a znečištění vodních toků

aneb

Podaří se zlepšit stav našich vod?

v  úterý 3. září 2019 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se buď chtějí dozvědět o nových metodách čištění odpadních vod a možnostech jejich aplikace, anebo sdílet své zkušenosti z této oblasti.

S rozvojem moderní civilizace a používání kosmetických a farmaceutických přípravků a současně s vývojem analytické techniky se v odpadní vodě odhalují rezidua těchto látek, na které také musí reagovat čistírenské technologie dříve zaměřené pouze na odstraňování organického znečištění a později dusíku a fosforu.

Města logicky vypouští své odpady do řek a snaží se je znečistit co nejméně. Znečištění se vyvíjí - s rozvojem požadavků na čištění odpadních vod a jeho dostupné technologie, s obecným rozvojem města, a také s vývojem zvyků obyvatelstva. V současné Praze (2017–18) dnes není problém klasické komunální (organické) znečištění, ale specifické polutanty včetně farmak, a intenzívní nedostatečně regulované užívání toku. 

V diskusním panelu vystoupí:

  • RNDr Josef K. Fuksa, CSc. z VÚV TGM a vedoucí PS voda výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj na téma:  Změny v řece po průtoku městem - Vltava v Praze
  • Ing. Miroslav Váňa,  vedoucí odboru technologie vody a odpadů VÚV TGM na téma: Perspektivní metody čištění odpadních vod

Moderuje:

Pavel Šremer, STUŽ

 

Vstup volný