1024px World Population 1800 2100Dne 4. 6. 2019 proběhl seminář STUŽ, který se zabýval problémy nárůstu počtu obyvatel na Zemi, důsledkům tohoto nárůstu a také úbytku počtu obyvatel v jednotlivých evropských státech. Vystoupení všech panelistů byla velmi zajímavá a všechny zaznamenala také naše kamera, takže je můžete shlédnout dodatečně, když si rozkliknete tento článek.

Jednotlivá vystoupení:

 

  Video Prezentace
Úvodní slovo Jiří Dlouhý
  Tomáš Fiala Demografický vývoj světa, Evropy a Česka
  Michal Broža
  diskuse, diskuse 2 x
  Jan Greguš Přelidnění a gynekologie
  Jana Hybášková x
Závěrečná diskuse videozáznam diskuse x

 

Pozvánka na besedu